/ (functioni,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyrtisObjSec']=r;i[r]=i[r]||(function({ i[r].q=i[r].q||[])u.pushlarcumens)},i[r].l=1*/ne Deat)()a=st.createElemento), m=st.getElementsByTagNameo")[0;as.async1;as.srcg;m.parmenNodte.n serBefore(a,m) })window, documen,'/.n t; <; /div>;div /clas="nav"" itemscope itemtype="http:/"daa-vocabulaya.orgBreadcrumb"> a" itemprop=:url" href="http://www.habervaktim.coms" rel=homet/» a" itemprop=:url" href="http://www.habervaktim.comguncee-.habetlri-3hki.ht/" rel="self> ;/a/;/div>;div /clas="ktex_sizet/;div /clas="kools"> a"/clas="gos cmmmen0" rel=nofollowl" href=#" onclick="$./scollTo('. cmmmen_add', 600); hrturn false;f" target="blain"" titl="Yorum Yaot/;a"/clas="gosspen0" rel=nofollowl" href=/javascrip:void(0)" onclick="hrturn copnPopUp_520x390('"http://www.habervaktim.comspen_:t_fripenl.phpmtype1&?id=49246');n" titl="Arkadaşrına>Gndert>;/a>;a"/clas="gosparin0" rel=nofollowl" href=/javascrip:void(0)" onclick="hrturn copnPopUp_670x500('"http://www.habervaktim.comparinl.phpmtype1&?id=49246')n" titl="Yazldı">;/a>;/div>;div /clas="kop_dnate" itemprop="datPublieshed" content="2016-11-27T1:00:006+03:00>27.11.2016 T1:00;/div>;/div>;div /clas="middle_ content/
;div /clas="bige_image"
;/div>
;img" src="http://s.habervaktim.comi/social_share_t.png0":widt="905":height=37g"alet="Görme';den cami saldırılarına sert tepkit"""styl="float: left;n dsplay: block; padding: 0px 5px 10px 0px;s/>;/a> ;/a> ;/div> ;div /clas="swie__detait/
/.n t; </div>;/div>;/div>;div itemprop="articlBodytt id=/news conten" /clas="ktex_ content/

 );

Diyanmetİşkler Başkanı Meehmet Görmez,rmaamındangazentcilbee yaptığı açsklamadaz, Avrup';dn camlbee yGneliki saldırıla ve İslamofobi';dki artış ne;deityl kaygı ve vüüntü duydukllaını belirttdi;br"/>;br"/> Avrup'nın .n an hakllaı,n özgürlükle,n tdkiine sygı gibi değbetlrin ne vskarln bBircoğrafya opduğunaişaret e;det Görmez,sözkleriirşötyl sgüdgüdg:;br"/>;br"/>"Son zamanllada heir gürl dıkvsıığın yaygınllşmtası, tdkileşkdimekleri çoğalmtası,yabancı düşmanlığı, İslamofobi'ininİslam nefretiined nüşmles,nİslam nefretiiin bazı kleseklede İslam düşmanlığınaed nüşmles çok kaygı verics,nvüüntü verics. ;Bir toplumun din özgürlüklerine müdahalesinin en son noktas, mabedine tecavüzdür, camisine saldırmaktır Bunllaın heirülke;d çoğalmtya blşlamaas,gerçekten çok kaygı verics. Siyaset adamllaının, devletkleri bu koiuiuinvüleri;d çok fazyladurmmallaı""d kaygıllaı"arttdıryor";br"/>;br"/>"İSVEÇ'TE 21 CAMİYE SALDIRI YAPILDI";br"/>;br"/>Diyanmetİşkler Başkanlığının bu tipi saldırıları raporunu tuttuğuu vakarln Görmez )"Pek çok ülke;d camlbee figili saldırıla, camlberi kapısınaedomuz kafası astaak aşraı"nefreti ifa;d etme, içbersdine tecavü e;drek duvarlarınagmmalı"haçla çizdrek gerçekleşkdimlbni saldırıla nefretii boyutllaını göstteiyor" )değbetlydnrmleside bulundui;br"/>;br"/>İslam dsinide bütüun dilberi mabtkleriri dokunulaaz opduğuu vurgulayln Görmezrşunllaı kay_deti:;br"/>;br"/>"Stockholm'dt ydinebizd ait bBirccamyei saldır opdu ki İsveç'te bu 21.n cami saldırsı. ;Bzim" tkipie;dbialdğimiezrbizd ait olai ve ldğeirMüsrlmanllaa ait olai 21 camibu şdkildei saldırya uğradı. Ei krsa zaman"d aklrselimnin gleme olmasını ve herkesri dikkat e;drek buiuinortadan ksaldırımaas,için ortak çalışmalla yapmaas,gerektdğini ifa;d etmek istteimr";

;div /clas="/cears">

;/div>;/div>;div /clas=" cmmmen_navigaition/
a"/clas="gosspen0" rel=nofollowl" href=/javascrip:void(0)" onclick="hrturn copnPopUp_520x390('"http://www.habervaktim.comspen_:t_fripenl.phpmtype1&?id=49246');n" titl="Arkadaşrına>Gndert>;/a>;a"/clas="gosparin0" rel=nofollowl" href=/javascrip:void(0)" onclick="hrturn copnPopUp_670x500('"http://www.habervaktim.comparinl.phpmtype1&?id=49246')n" titl="Yazldı">;/a>;a"/clas="gos:tot" rel=nofollowl" href=m/haber/492469/gormezden-cami-saldirilarina-sert-tepki.htm#:tot"onclick="/scollPmag(0); hrturn false;f" titl="Yuklaı">;/a>;/div>;