30 Mart 2017 Perşembe3 Recep 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” (Tevbe, 119)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk’a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:16Güneş 06:44Öğle 13:16İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
  • 23°C Adana
  • 15°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 15°C Ankara
  • 21°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 89.573 0.34
 • Altın: 146,325 -0.45
 • Dolar: 3,6382 -0.44
 • Euro: 3,9067 -0.59

İs­lam Dün­ya­sı­nın Yok­la­rı

M. Şevket Eygi

1. Bu­gün İs­lam dün­ya­sı­nın bir Sa­la­had­di­n’­i yok.  Sa­la­had­di­n’­siz Ku­düs is­tir­dat edi­le­mez (ge­ri alı­na­maz).

2. Bir Şeyh/İmam Şâ­mi­l’­i yok.  Şâ­mil haz­ret­le­ri hem ica­zet­li Şe­ri­at âli­mi, hem (Ha­lid-i Bağ­da­dî­’den) ica­zet­li ta­ri­kat şey­hi, hem de Emî­rü­’l-mü­’mi­nîn idi.

3.Bir Hüc­ce­tü­lis­lam İma­mı Ga­za­lî­’si yok.

4.Bir bu­çuk mil­yar Müs­lü­man var ama Üm­met bir­li­ği yok.

5.Müs­lü­man­la­rın, ken­di­si­ne bi­at ve ita­at et­tik­le­ri  râ­şid, âdil, muk­te­dir, mut­ta­qi,  sâ­lih bir İmam-ı Ke­bir­le­ri yok.

6.Hic­ret edi­le­bi­le­cek bir Da­rü­lis­lam­la­rı yok.

7.So­kol­lu­’la­rı, Bar­ba­ro­s’­la­rı yok.

8.Si­nan gi­bi bir mi­mar­la­rı yok.

9.En­dü­lü­s’­te, Ha­ru­nür­re­şid Bağ­da­dı­’n­da, Ka­nu­nî İs­tan­bu­lun­da ol­du­ğu gi­bi yük­sek ve par­lak bir şe­hir me­de­ni­ye­ti yok.

10.Ab­dül­ka­dir Gey­la­nî­’le­ri, Sey­yid Ah­med Ru­fa­î’­le­ri, Ha­san eş-Sa­ze­lî­’le­ri ve ben­ze­ri Pî­ra­n’­ı yok.

11.Âkif gi­bi şa­ir­le­ri yok.

12.İbn Bat­tu­ta ve Ev­li­ya Çe­le­bi gi­bi sey­yah­la­rı yok.

13.Yu­nus gi­bi âşık­la­rı yok.

14.Mev­lâ­nâ Ce­la­üd­din Rû­mî gi­bi  gü­neş­le­ri yok.

15.Şey­hü­alis­lam To­kat­lı Mus­ta­fa Sab­ri­’le­ri ve Düz­ce­li Mu­ham­med Zâ­hid el-Kev­se­rî­’le­ri yok.

16.Râ­bi­atü­’l-Ade­vi­ye­’le­ri yok.

17.Me­cel­le-i Ah­kâm-ı Ad­liy­ye mü­sev­vi­di bir Ah­med Cev­det Pa­şa­’la­rı yok.

18.Ab­dül­ka­dir Me­ra­gî­’le­ri, De­de Efen­di­’le­ri yok.

Yo­k… Yo­k… Yo­k…

Bun­ca yok­luk ile  şu bir bu­çuk mil­yar­lık Âlem-i İs­la­mın ha­li ne ola­cak?

Her ta­raf­ta he­zi­met, ye­nil­gi, zil­let, esa­re­t…

İs­ra­il’­de­ki  ye­di mil­yon Ya­hu­di ile ba­şa çı­ka­ma­yan bir bu­çuk mil­yar mü­’mi­n… Üm­met bir­li­ği ve İmam-ı Ke­bir ol­maz­sa so­nuç böy­le olur.

Af­ga­nis­tan, Irak, Su­ri­ye, Mı­sır, So­ma­li, Lib­ya ya­nı­yor.

Kâ­fir­ler sı­çan de­li­ği­ne gir­se­ler, peş­le­rin­den gir­me­ye ha­zır Müs­lü­man­lar.

Al­la­hü Tea­la Ku­r’­an­da ve Re­su­lul­lah (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ha­dîs­le­rin­de bir­lik olun di­yor ama Müs­lü­man­lar,  bir­leş­me­mek ko­nu­sun­da  it­ti­fak et­miş­ler.

Şu Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı­na ba­kı­nız: Bü­yük kıs­mı na­ma­zı yi­tir­miş ve şeh­vet­le­ri­ne uy­muş.

Ri­ba, zi­na­… Fısk fü­cu­r… Ni­fak şi­ka­k…  Ce­ha­le­t… İh­mal, te­sey­yüb, te­hâ­vü­n…

Cu­ma ezan­la­rı oku­nur, Müs­lü­man­lar ti­ca­re­te, alış ve­ri­şe ara ver­mez.

Din ba­ron­la­rı hiç Üm­met bir­li­ği ve İmam-ı Ke­bi­re bi­at ve ita­at is­ter mi?

İs­lam di­ni na­si­hat di­ni­dir ve za­ma­nı­mız­da med­ya var­dır, Müs­lü­man­la­ra ni­çin ye­ter­li ve et­ki­li na­si­hat­ler edil­mi­yor?

Tâ­ğu­t’­la­rın, Dec­ca­l’­la­rın, Ha­ma­n’­la­rın  tah­ri­ba­tı­na kar­şı ni­çin ta­mi­rat ya­pıl­mı­yor?

Ey âbid­ler, ey  sa­lih­ler, ey muh­lis­ler, ey en­sa­rü­’d-din ve mil­le!... Ne­re­de­si­niz? Zu­hur edin, si­ze mun­ta­zı­rı­z…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.