18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
  • 6°C Adana
  • 4°C Adıyaman
  • 2°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 0°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • 1°C Artvin
  • 8°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 82.363 0.80
 • Altın: 147,033 -0.22
 • Dolar: 3,7764 -0.75
 • Euro: 4,0385 0.07

İs­lam Dün­ya­sı­nın Yok­la­rı

M. Şevket Eygi

1. Bu­gün İs­lam dün­ya­sı­nın bir Sa­la­had­di­n’­i yok.  Sa­la­had­di­n’­siz Ku­düs is­tir­dat edi­le­mez (ge­ri alı­na­maz).

2. Bir Şeyh/İmam Şâ­mi­l’­i yok.  Şâ­mil haz­ret­le­ri hem ica­zet­li Şe­ri­at âli­mi, hem (Ha­lid-i Bağ­da­dî­’den) ica­zet­li ta­ri­kat şey­hi, hem de Emî­rü­’l-mü­’mi­nîn idi.

3.Bir Hüc­ce­tü­lis­lam İma­mı Ga­za­lî­’si yok.

4.Bir bu­çuk mil­yar Müs­lü­man var ama Üm­met bir­li­ği yok.

5.Müs­lü­man­la­rın, ken­di­si­ne bi­at ve ita­at et­tik­le­ri  râ­şid, âdil, muk­te­dir, mut­ta­qi,  sâ­lih bir İmam-ı Ke­bir­le­ri yok.

6.Hic­ret edi­le­bi­le­cek bir Da­rü­lis­lam­la­rı yok.

7.So­kol­lu­’la­rı, Bar­ba­ro­s’­la­rı yok.

8.Si­nan gi­bi bir mi­mar­la­rı yok.

9.En­dü­lü­s’­te, Ha­ru­nür­re­şid Bağ­da­dı­’n­da, Ka­nu­nî İs­tan­bu­lun­da ol­du­ğu gi­bi yük­sek ve par­lak bir şe­hir me­de­ni­ye­ti yok.

10.Ab­dül­ka­dir Gey­la­nî­’le­ri, Sey­yid Ah­med Ru­fa­î’­le­ri, Ha­san eş-Sa­ze­lî­’le­ri ve ben­ze­ri Pî­ra­n’­ı yok.

11.Âkif gi­bi şa­ir­le­ri yok.

12.İbn Bat­tu­ta ve Ev­li­ya Çe­le­bi gi­bi sey­yah­la­rı yok.

13.Yu­nus gi­bi âşık­la­rı yok.

14.Mev­lâ­nâ Ce­la­üd­din Rû­mî gi­bi  gü­neş­le­ri yok.

15.Şey­hü­alis­lam To­kat­lı Mus­ta­fa Sab­ri­’le­ri ve Düz­ce­li Mu­ham­med Zâ­hid el-Kev­se­rî­’le­ri yok.

16.Râ­bi­atü­’l-Ade­vi­ye­’le­ri yok.

17.Me­cel­le-i Ah­kâm-ı Ad­liy­ye mü­sev­vi­di bir Ah­med Cev­det Pa­şa­’la­rı yok.

18.Ab­dül­ka­dir Me­ra­gî­’le­ri, De­de Efen­di­’le­ri yok.

Yo­k… Yo­k… Yo­k…

Bun­ca yok­luk ile  şu bir bu­çuk mil­yar­lık Âlem-i İs­la­mın ha­li ne ola­cak?

Her ta­raf­ta he­zi­met, ye­nil­gi, zil­let, esa­re­t…

İs­ra­il’­de­ki  ye­di mil­yon Ya­hu­di ile ba­şa çı­ka­ma­yan bir bu­çuk mil­yar mü­’mi­n… Üm­met bir­li­ği ve İmam-ı Ke­bir ol­maz­sa so­nuç böy­le olur.

Af­ga­nis­tan, Irak, Su­ri­ye, Mı­sır, So­ma­li, Lib­ya ya­nı­yor.

Kâ­fir­ler sı­çan de­li­ği­ne gir­se­ler, peş­le­rin­den gir­me­ye ha­zır Müs­lü­man­lar.

Al­la­hü Tea­la Ku­r’­an­da ve Re­su­lul­lah (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ha­dîs­le­rin­de bir­lik olun di­yor ama Müs­lü­man­lar,  bir­leş­me­mek ko­nu­sun­da  it­ti­fak et­miş­ler.

Şu Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı­na ba­kı­nız: Bü­yük kıs­mı na­ma­zı yi­tir­miş ve şeh­vet­le­ri­ne uy­muş.

Ri­ba, zi­na­… Fısk fü­cu­r… Ni­fak şi­ka­k…  Ce­ha­le­t… İh­mal, te­sey­yüb, te­hâ­vü­n…

Cu­ma ezan­la­rı oku­nur, Müs­lü­man­lar ti­ca­re­te, alış ve­ri­şe ara ver­mez.

Din ba­ron­la­rı hiç Üm­met bir­li­ği ve İmam-ı Ke­bi­re bi­at ve ita­at is­ter mi?

İs­lam di­ni na­si­hat di­ni­dir ve za­ma­nı­mız­da med­ya var­dır, Müs­lü­man­la­ra ni­çin ye­ter­li ve et­ki­li na­si­hat­ler edil­mi­yor?

Tâ­ğu­t’­la­rın, Dec­ca­l’­la­rın, Ha­ma­n’­la­rın  tah­ri­ba­tı­na kar­şı ni­çin ta­mi­rat ya­pıl­mı­yor?

Ey âbid­ler, ey  sa­lih­ler, ey muh­lis­ler, ey en­sa­rü­’d-din ve mil­le!... Ne­re­de­si­niz? Zu­hur edin, si­ze mun­ta­zı­rı­z…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.