21 Ocak 2017 Cumartesi22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
  • 8°C Adana
  • -3°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • -3°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • 1°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • 3°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,627 -1.10
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Meral Akşener Gibi “Düşmanım” Olsun

Saliha Sultan

Ah­lâk­sız­la­rın, ah­lâk der­si ver­di­ği gün­ler­den ge­çi­yo­ruz. Ni­ce za­lim gi­bi; bir va­kit­ler ken­di­ni dün­ya­nın kra­lı zan­ne­den Ke­nan Ev­ren de öl­dü, kim­se der­si­ni al­ma­dı. “Ö­lüm­süz da­va­” uğ­ru­na fit­ne­ye, fe­sa­da; önü­ne ge­le­ne el ve dil uzat­ma­ya, hak­sız­lı­ğa de­vam. Hiç öl­me­ye­cek gi­bi.

Dün; or­tak çı­kar­la­rı söz ko­nu­suy­ken kol ko­la yü­rü­yen­ler, çı­kar so­na er­di­ğin­de bir­den bi­re öte­ki­nin ku­sur­la­rı­nı ha­tır­lı­yor. “İ­ki ki­şi küs­tük­ten son­ra bir­bir­le­ri­nin ayıp­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­sı mü­na­fık­lık ala­me­ti­di­r” ha­di­si kor­ka­rım ya­kın­da ki­tap­lar­dan çı­ka­rı­la­cak. Öy­le ya; si­ya­set­çi­le­rin de, ta­raf­tar­la­rı­nın da ra­co­nu­na pek uy­mu­yor.

Bir za­man­lar te­le­viz­yon­lar­da­ki Te­le­vo­le prog­ram­la­rı­nı iz­le­me­yi gü­nah sa­yan­lar, şim­di­ler­de in­ter­net­te otu­rup ne idü­ğü be­lir­siz bir ya­pı­nın yay­dı­ğı din­le­me ka­yıt­la­rı­nı, por­nog­ra­fik gö­rün­tü­le­ri me­rak­la iz­li­yor. Ve ta­raf be­lir­li­yor. Ken­di ta­ra­fın­dan bi­ri­nin ku­su­ru if­şa edi­len, he­men ya­pı­lan işin ah­lâk­sız­lı­ğın­dan bah­se­di­yor, öte­ki ta­raf­tan dü­şen bir ka­yıt söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ise kim­se­de ah­lâk fa­lan kal­mı­yor. Ye­ter ki düş­man bil­di­ği­ne do­kun­sun, zülf-ü yâ­re do­ku­nur­muş ki­min umu­run­da?

Te­ces­süs­le im­ti­ha­nı­mı­zın son kur­ba­nı Me­ral Ak­şe­ner. Ak­şe­ner; dü­ne ka­dar bu­gün sır­la­rı­nı if­şa et­tik­le­ri­ne “hiz­me­t”­te ku­sur et­me­yen La­tif Er­do­ğa­n’­ın ye­ni dost­la­rı­na ya­ran­ma si­ya­se­ti­ne kur­ban git­ti. Ah par­don! Ek­ran­lar­da, ma­hal­le kah­ve­sin­de ko­nu­şan her­han­gi bi­ri gi­bi söy­le­di­ği söz­le­ri yan­lış an­la­şıl­mış! Adam­ca­ğız dört yıl bo­yun­ca çok üzül­dü­ğü (!) Me­ral Ak­şe­ne­r’­in ken­di­si­ne ula­şa­ma­yın­ca, iyi ni­ye­tin­den(!) mil­yon­la­rın önün­de ses­len­miş. Öy­le mi? Ön­ce ça­mur at, son­ra ka­ba­sı­nı al, na­sıl­sa izi ka­lır.

Pe­ki; 28 Şu­ba­t’­ta, gör­dü­ğü hak­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da as­lan­lar gi­bi dim­dik du­ran Me­ral Ak­şe­ne­r’­i o gün­ler­de tem­po tu­ta­rak al­kış­la­yan­lar ne yap­tı der­si­niz?

O gün­ler­de ne yap­tı­lar­sa ay­nı­sı­nı; düş­man­la­rı­nın ye­ni düş­ma­nı­nı tem­po tu­ta­rak al­kış­la­dı­lar. “Hiz­me­t”­te ku­su­ru ol­ma­yan La­tif Er­do­ğa­n’­ın açık­la­ma­la­rı üze­rin­den “bü­yük teh­li­ke­”ye dik­kat çek­ti­ler. Çı­ka­rı söz ko­nu­suy­ken gör­dü­ğü yan­lış­la­ra, mey­da­na çı­kıp “gı­k” de­me­yen, su­san bir ada­mın; çı­kar um­du­ğu ökü­zü ölün­ce et­ti­ği laf­la­rı he­men­ce­cik  “doğ­ru­” bel­le­di­ler. Ah! Par­don! Şan­taj mon­taj ola­bi­lir­miş. Her şe­yi at­la­dık, ama bu­nu at­la­ma­ya­lım.

Kim­se ku­su­ra bak­ma­sın. Lâ­fa ba­kı­lır lâf mı di­ye, söy­le­ye­ne ba­kı­lır adam mı di­ye.

Doğ­ru bil­di­ği­ni-işi­mi­ze gel­sin ya da gel­me­sin-söy­le­mek­ten kork­ma­yan bir ka­dı­nın, dan­dik bir ka­set uğ­ru­na kim­se­nin kö­le­si ola­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. Şa­hit ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği re­zil­lik­le­re olay ye­rin­de gık de­me­miş La­tif Er­do­ğan,  şim­di eli­ne bu­la­dı­ğı o ça­mu­ru al­sın; ken­di iki yü­zün­den her han­gi bi­ri­ne çal­sın.

La­tif Er­do­ğan gi­bi bir “dos­tu­m” ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on “düş­ma­nı­m” ol­sun. 

Bi­zim ki­ta­bı­mız­da gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­miz­le meş­gul ol­mak yok. Gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­mi­zi gö­zü­mü­ze sok­ma­ya ça­lı­şan­la­ra pa­ye ve­rip, adam ye­ri­ne koy­mak da yok. Göz­le gö­rü­len hak­sız­lık­lar­dan, in­saf­sız­lık­lar­dan ise he­pi­miz so­rum­lu­yuz. 

Ha­li­miz iç­ler acı­sı.

Bu­gün Me­ral Ak­şe­ne­r’­e ya­pı­lan, ya­rın her­ke­se ya­pı­la­bi­le­cek bir ter­bi­ye­siz­lik­ten son­ra böy­le ah­lâk yok­su­nu adam­la­rın fü­tur­suz söz­le­ri cid­di­ye alın­ma­ya de­vam edi­le­cek mi?

Ya da esas so­ru şu: Eğ­ri ağa­cın göl­ge­sin­de doğ­ru ara­mak han­gi ki­tap­ta ya­zı­yor? 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.