Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu

Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri duyurdu. İşte açıklanan detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

"PARTİ FARKI GÖZETMEKSİZİN TÜM GRUPLARIN DESTEĞİNİ BEKLEDİĞİMİZİ İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, birim kaynaklı daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.Deprem harcamalarında en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak.OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlıyız.

Ortaya koyduğumuz yeni paketimiz bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır.

Tasarruf tedbirleri iki aşamalı olacak. Kanuni ve idari. İdari tasarruflar için, genelge yayınlayacağız. Bu hafta genelgenin tamamlanmasını planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla genelgeyi sunacağız. Kanuni düzenlemeler için de meclisimizde yasa çıkaracağız.

Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan Genelge taslağını Cumhurbaşkanımızın onayına bu hafta içinde sunacağız. Kanun gerektiren hususlarda ise hazırlıklar Meclisin takdirine arz edilecektir.

Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

"BU AÇIKLAYACAĞIMIZ İLK PAKET DEĞİL, SON PAKET DE OLMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkartmak. Enflasyonu tek hanelere düşürmek. Refah için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir.

Enflasyonla mücadelede para politikası, gelirler politikası, yapısal reformlar uyum içinde yürütülüyor. Merkez Banka'mız enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaştırma dahil kendi alanında her türlü tedbiri alıyor. Bizler de bugün açıklayacağımız paketle, yakında ilave açıklayacağımız diğer tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Deprem yaralarını sardığımız bu dönemde kamu olarak biz de tasarrufa gidiyoruz. Harcamaları disiplin altına alıyoruz. Bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını tedbir alınmasaydı yüzde 9-10'lara çıkacak bir açığı biz yüzde 5 gibi daha makul bir düzeye çekebildik.

Bu açıklayacağımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. Birçok adım atacağız.

3 husus var. Birincisi OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufun amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlara ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi idareler, mahali idareler, KİT, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu tedbir paketinin kapsamındadır.

Kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek mekanizması olarak görüyoruz. Burada doğal afetlere kaynak ayırmak, bugün yaralarını sarmaya çalıştığımız deprem felaketi için değil gelecekte olabilecek doğal felaketler için mali alanımızın olması lazım. Düşük risk primi üzerinden ülkemizin uluslararası finans piyasalarından uzun vadeli makul maliyetlerle borçlanmanın önünü açmak için mali disiplin önemlidir.

Tedbirlerimizi 3 temel ekseni var. Bir tanesi kamuda tasarruf, diğeri bütçe harcamalarında disiplin, diğeri kamu yatırımlarında verimliliktir.

Kamu tasarruflarında 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmadaki etkinlik, yurt dışı geçici görevler gibi başlıklar altında yoğunlaşma var."

"KİRALAMAYI 3 YIL SÜRE İLE DURDURUYORUZ"

3 yıl süre ile yeni araç satın alımı ve kiralamanın durdurulacağını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başlık kamuda taşıtlar konusudur. Kamu filo yönetim sistemi ile kamuda taşıt sayısını belirledik, etkinliği artırıyoruz. Bu sistem taşıt edinim, kullanım, tasfiye süreçlerini bütüncül yönetmeyi sağlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Taşıtların yaşı, yıllık kilometresini izleyeceğiz.

Ambulans, savunma güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı, kiralamayı 3 yıl süre ile durduruyoruz. Mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek. Vakıflardan, diğer alanlardan bütçe dışı kaynaklardan taşıt kuralını izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Dördüncü olarak ihtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Özelleştirme idaresini görevlendireceğiz.

İkinci ana başlığımız kamu binaları. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süre ile durduruyoruz. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi. Bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız.

Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları peyderpey sonlandıracağız. Doğal afet hariç yeni lojman alımı, yapımını, kiralamasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını, rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz."

"3 YIL BOYUNCA EMEKLİ OLANLAR KADAR YENİ PERSONEL İSTİHDAMI SAĞLAYACAĞIZ"

3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdamı yapılacağını belirten Şimşek, "3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Destek personel sayısını zaman içinde azaltmayı hedefliyoruz. Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedeceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor. Biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz" dedi.

"KAMUDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ"

Kamuda enerji verimliliğin artacağını belirten Şimşek, "Enerji ve atık yönetimi bir diğer başlığımız. Önemli bir alan, enerjide dışa bağımlılığımızın ne kadar yüksek olduğu hepimizin malumu. Kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından atacağımız ilave adımlarlar tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz" dedi.

HABERLEŞME GİDERLERİ HAKKINDA

Haberleşme giderlerinde dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidileceğini açıklayan Şimşek, "Bir diğer başlığımız haberleşme giderlerine değinmek istiyorum. Dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik yazışmaya geçişi tamamlayıp elektronik tebligat sisteminin kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz.

İlk olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda kesintili ödeneği baz alacağız. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hiç gezi, yemek vb. faaliyetler düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının ajanda, takvim türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz. Zorunlu haller hariç mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süre ile durduruyoruz. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımlarının Devlet Malzeme Ofisleri aracılığı ile yapılmasını esas hale getireceğiz" dedi.

KAMU YATIRIMLARI

Zorunlu olmadıkça yeni projeler gerçekleşmeyeceğini açıklayan Şimşek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamu yatırım ödeneklerinde yüzde 15'lik kesintisi öncelikli alanlara kanalize etmeyi hedefliyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB, liman, demiryolu projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller dışında kamu yatırımına yeni projeler almayacağız.

Uygulamada etkinlik için sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu sistem kamu idarelerinin tasarruf tedbirlerine uyum noktasında veri gidişi ve raporlama yapmasını gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri bilgi sistemleri ile süreci izleyip takip edecek.

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz, personelimiz uymak zorundadır. Bakanlığımız tarafından denetlenecek ilgili idarelere raporlanacaktır.

Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabileceklerdir.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet reformu, kayıt dışı ile mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.