Vecdet Öz kimdir, nereli, hangi partiler destekliyor?

Vecdet Öz kimdir, nereli, hangi partiler destekliyor?
Adalet Partisi , Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisinin ortak adayı Prof. Dr. Vecdet Öz olacak" kimdir?

1959 yılında Samsun ili Çarşamba ilçesinde bir esnaf ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamlamış ve lise birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamış, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde Doktora (PhD) eğitimini tamamlayarak aynı enstitüde girdiği sınavda Yardımcı Doçent ünvanını kazanmış ve Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır. Daha sonra da yurt dışında yeterlik sınavlarını başararak sırasıyla Doçent ve Profesörlük ünvan ve  diplomalarını almaya hak kazanmıştır. Yüze yakın ulusal ve uluslar arası  bilimsel yayını ve ‘Biyoterör’ alanında  yazarlığını yaptığı bir de ders kitabı bulunmaktadır.

Bulunduğu idari görevleri:

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Müdürü (1989-1993)
- Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü (1993-1995)
- Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili (1995-1998)
- İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (2005-2013)
- İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Enstitü Kurulu Üyesi ve Müdür Yrd. (2013-2015)
- Adalet Partisi Genel Başkanı (2015- Halen)

Görevleri esnasında aldığı teşekkür ve takdir belgeleri:

- Sağlık Bakanı’nın verdiği görev teşekkür belgesi,
- Zeytinburnu İlçe Kaymakamlığının verdiği görev takdir belgesi,
- Balkan Klinik Laboratuvarlar Birliği’nin verdiği bilimsel teşekkür belgesi,
- Türkiye Tüm Muhtarlar Derneği Genel Merkezinin verdiği yılın başarılı bürokratı belgesi.

Bürokrasi Görevleri Esnasında Gerçekleştirdiği Ulusal Projeler:

- İçme ve Kullanma Sularının ıslahı, “Plastik Damacana Tüp Su” projesinin tasarlanarak hayata geçirilmesi, ülke geneline yaygınlaştırılması ve su sanayi’nin çağdaş üretime geçirilmesi.
- Eski tip motorların çevre ve dolayısı ile insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin araştırılması, havaya yaydıkları zehirli gazların belirlenmesi, yeni motor teknolojilerinin bu amaçla mukayese edilmesi ve motorlu taşıtlarda eksoz emisyon ölçümünün yapılarak denetimin ülke geneline yaygınlaştırılması.
- Açıkta satılan gıdaların men edilmesi amacı ile gıda denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, denetimlerin ülke geneline yaygınlaştırılması ve tüm gıda sanayi’nin FDA standartlarında üretime geçirilmesi.
- İlaç sanayinde kullanılan teknolojinin ve üretimin kontrol edilmesi ve uluslar arası standartlara (GMP) yükseltilmesi.
- Hava Kalite Kontrol Yasaları’nın hazırlanması, havayı kirleten ajanların belirlenmesi, modern enerji üreten sistemlerin kontrollü olarak yaygınlaştırılması ve eski teknolojilerin men edilmesi.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nı temsilen heyet halinde katıldığı uluslararası resmi toplantılar ve görevi:

- 50. Dünya Sağlık Asamblesi., 5-14 Mayıs 1997., İsviçre/Cenevre., (Türk heyeti başkan yardımcısı)., http:www.didb.sağlik.gov.tr/yayınlar/ASAMBLE2.htm Döküman sayfa no. 1-37.
- Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Toplantısı., 25-26 Ağustos1998., KKTC/Girne., (Türk heyeti başkanı). http:www.didb.sağlik.gov.tr/teskilat/brifing98.htm Döküman sayfa no. 8.
- Küba İle Sağlık Alanında İşbirliği Toplantısı., 8-16 Mart 1997., Havana/Küba., ( Türk heyeti başkan yardımcısı)., http:www.didb.sağlik.gov.tr
- DSÖ 47. Avrupa bölge komitesi toplantısı., 15-19 Eylül 1997., İstanbul., (Türk heyeti başkan yardımcısı ve delege)., http:www.un.org.tr./who/av_turkheyet

Üniversitede yönettiği bilimsel projeler:

- T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin T-1211/01112001 sayılı ve “Türkiye’de memba sularının üretim anından başlayarak tüketim sonuna dek mikrobiyolojik incelenmesi ” konulu bilimsel proje 2003 yılında başarı ile tamamlanmış ve ilgili makam tarafından 1860 sayı ve 09.04.2003 tarihli memnuniyet ve tebrik yazısı gönderilmiştir.
- T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin T-567/02122004 sayılı ve ,”‪2003-2004‬ Öğretim yılında İstanbul ili ilk öğretim okullarında bakteriye bağlı üst solunum yolu enfeksiyon kaynaklarının araştırılması” konulu bilimsel projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Üyesi bulunduğu bilimsel dernekler:

-  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
- Parazitoloji Cemiyeti
- AIDS Savaşım Derneği
- Türk Nefroloji Derneği
- KÜKENS Derneği
- KLİMİK Derneği

Yetiştirdiği asistanlar ve tez konuları:

1) Yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Çakan,1996. Hastane ve hastane dışı otopsi olgularında bronşial mukus ve kalp kanında postmortem olarak saptanan gram negatif çomakların sayısı ile morgda kalma sürelerinin karşılaştırılması.
2) Doktora öğrencisi Mukaddes Öztürk, 2005. Memba sularının üretim anından başlayarak tüketim sonuna dek mikrobiyolojik olarak incelenmesi.
3) Doktora öğrencisi Ümran Özkan, 2005. Gıda yasalarının adli bilimler açısından değerlendirilmesi.
4) Yüksek lisans öğrencisi Deniz Yıldırım, 2006. 2003-2004 Öğretim yılında İstanbul ili ilk öğretim okullarında bakteriye bağlı üst solunum yolu enfeksiyon kaynaklarının araştırılması.
5) Doktora öğrencisi Hüseyin Çakan,2006. Visseral Leishmaniasis Tanısında Karşılaşılan Sorunlar.
6) Yüksek Lisans öğrencisi Yasemin Tiritoğlu, 2011. Toplu Taşıma Araçlarında Epidemiyolojik Araştırma.
7) Doktora öğrencisi Şükriye Karadayı, 2011. Yemek Fabrikalarına Ait Ürünlerin Adli Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi.
8)Yüksek Lisans öğrencisi Selçuk Yıldız, 2013. İstanbul Atatürk Hava Hudut Kapısı’nda 2008-2012 Yılları Arasında Görülen Sahtecilik Türleri; Bunların Sebeplerinin İrdelenmesi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

Tıbbi Mesleki Yeterlik Belgeleri:

1. Virüs Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı Yeterlik Belgesi,                                  
- Verildiği Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2. Mantar Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı Yeterlik Belgesi,                                  
- Verildiği Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yayınlanan kitabı:
- Adli-Mikrobiyoloji Ders Kitabı. Roger G. Breeze, Bruce Budowle, Steven E. Schutzer. (Forensic Mikrobiyoloji), Kitap bölüm çevirisi. Öz V. Nobel Tıp Kitapevi. 2011.

TÜBİTAK-TEYDEB Projelerinde Hakemlik ve İzleyicilik Görevleri:
- ‪3090751 numaralı Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizatörü Geliştirilmesi Projesinde Hakemlik görevi. (05.12.2009)‬
- 710077 numaralı Ameliyathane Foglama Solüsyonu Geliştirme Projesinde Hakemlik ve izleyicilik görevi. (13.12.2010)

Uluslararası Bildiri Kitaplı Toplantılarda Panel Başkanlığı:
- Second Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation.,21-24 September 1994., Istanbul Publıc Healt Instıtute., (Başkan).

Konuşmacı Olarak Katıldığı Paneller ve Seminerler:
- HLA Doku tipi tayini ve uygulama alanları.,Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü eğitim etkinlikleri.,Öz V., 2.1.1991., İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak., İstanbul.
- Şüpheli babalar arasında gerçek biyolojik babanın saptanması., Öz V., 25-29 Eylül 1991., VI. Ulusal Adli Tıp Günleri., Panel kitapçığı s. 21-27., Muğla.
- Bilirkişilikte kurumlar arası işbirliğinin önemi., Öz V., 16-20 Ekim 1995., 8. Ulusal Adli Tıp Günleri., Panel kitapçığı s. 39., Antalya.
- İstanbul’da hava kirliliği ölçümleri., Öz V., 25 Ocak 1995., ISSOS’95 İstanbul S.O.S. veriyor semineri., CNR Uluslararası fuarcılık merkezi toplantı salonu., İstanbul.
- Turizm’de sağlığın önemi., Öz V., 24 Mayıs 1997., T.C. Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Turizm 97 ilkbahar Valiler toplantısı’., Toplantı kitapçığı s. 19 24.,Belek/Antalya.

Uluslararası Toplantılarda Bilimsel Komite Üyeliği:
- Black Sea Dıab Meetıng., October ‪30th-November‬ Ist., 1997., Istanbul-Turkey

Ulusal Toplantılarda Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği:
- Noviba XIII. Sempozyumu., Adli Nöroloji, 05-07 Ekim 2012 İstanbul., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çok Amaçlı Salon, Bakırköy, İstanbul.

Doktora Yeterlilik Komitesi Üyeliği:
- İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü Tarafından 31 Ekim 2013 tarihinde 2013/1716 sayılı yazı ile Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik komitesinde, Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesi uyarınca bir yıl süre ile görevlendirme.

Katıldığı Ulusal Bilimsel Araştırmalar:
- İstanbul’da 1990-1995 yılları arasında hava kirliliği bakımından farklı bölgelerde solunum semptomları araştırması.,1995., İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü ortak çalışması., İstanbul.

Bilimsel Dergide Danışmanlık:
- Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Dergisi ( Journal Of Forensic Medicine ) Danışma kurulu üyesi.

Yayın Komisyonu Üyeliği Görevi:
- İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 04.03.2004 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınan karar gereği Enstitü yayın komisyonu üyeliği görevine seçilmiştir.

Çeşitli Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılım Belgeleri:
- II.Ulusal Kemoterapi Kongresi (2-4 Haziran 1987) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Vakfı Tranplantasyon Kursu (30-31 Ekim 1989)
- V. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi (1-3 Kasım 1989)
- The Second Meeting Balkan Clinical Laboratory Federation (21-23 September 1994)
- Antibiyotik Kemoterapi Günleri II. Simpozyum (2-4 Mayıs 1995)
- 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (4-6 Eylül 1995)
- 8. Ulusal Adli Tıp Günleri (16-20 Ekim 1995)
- 2. Adli Bilimler Kongresi (13-16 Mayıs 1996)
- Çevre Bakanlığı III. Çevre Şurası (4-6 Aralık 1996)
- The European Academy of Forensic Science Meeting (22-27 September 2003
- Adli Bilimler Balkan Akademisi Kongresi (3-6 Haziran 2004)
- Scientific-Clinical Meeting (22-23 March 2005)

Üniversite Kurucu Üyeliği Görevi:
- Haliç Üniversitesi kurucu üyesi.

Yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar:
A) Yayınlanan Bilimsel Makaleleri:
1. Çetin E T, Gürler N, Öz V.1986. Nocardia brasiliensis’in etken olduğu bir akciğer nokardiyozu vakası. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 16 (2-3): 50-54.
2. Tunç M, Tellaloğlu S, Anğ Ö, Koçak T, Akıncı M, Öz V. 1986. Akut gonokoksik üretrit’in tedavisinde tek doz cefotaxime uygulaması. Türk Üroloji Dergisi, 12 (1): 29-34.
3. Anğ Ö, Öz V, Tellaloğlu S, Tunç M. 1986. Providencia stuarti’nin etken olduğu idrar yolu infeksiyonları. Türk Üroloji Dergisi, 12 (2): 221-226.
4. Yücel K, Berker E, Anğ Ö, Demirci G, Öz V. 1987. Çeşitli rehabilitasyon hastalarının üriner infeksiyonlarında seftriakson sodyum kullanımı ile aldığımız sonuçlar. Ankem Dergisi, 1 (4): 447- 451.
5. Öner A, Anğ Ö, Öz V, Kural A R, Yalçın V, Gürtuğ A, Erözenci A. 1988. Ampıcıllın-sulbactam’ın üriner infeksiyonlara etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 14 (3): 319-328.
6. Öz V, Anğ Ö. 1989. Çeşitli muayene maddelerinden izole edilen Enterobacter türleri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 19 (2-3): 95-101.
7. Şener B, Ziylan Ş, Akmut T, Tolun H, Öz V, Yılmaz E. 1991. Kornea maküler distrofili bir ailenin klinik,histolojik ve immunolojik yönden araştırılması. Türk Oftalmoloji Dergisi, no 21, s 268-274.
8. Atik M, Öz V. 1991. Çeşitli muayene maddelerinden izole edilen Mycobacterium fortuitum ve Mycobacterium xenopi. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, no 18, s 10-13.
9. Demiroğlu C, Mutlu H, Öz V, Yavuz H, Ersanlı M, Yazıcıoğlu N. 1992. Romatizmal kalp hastalıklarında HLA- A, B, DR antijenleri. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, no 55, s 181-196.
10. Güven K C, Gürakın N, Akıncı S, Bektaş A, Öz V. 1994. Metachromatic method for the assay of cas ın town and sea water. Ata Pharmacentica Turcica, 36 (4): 136-140.
11. Öz V, Köksal S, Çelik Ş, Vehid S, Erel C, Kiremitçiğil A, Erginöz H. 1995.İstanbul’da kaynak sularının mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 5 (4): 35-40.
12. Erel C, Öz V. 1995. Ansefalit riski sebebi ile Türkiye’de kızamık epidemiyolojisi. Türk Hijyen ve Biyoloji Dergisi, 52 (1): 55-60.
13. Yurdun T, Öz V. 1995. A study on aflatoxins in various foods, spices and feedstuffs by high performance Iiquid chromatography. Journal of Faculty of Pharmacy of İstanbul Üniversity, n 31, pp 11-16.
14. Puralı N, Öz V, Balcıoğlu İ. 1996. Calculation of the reversal potential of the Na+/Ca++ exchanger through the time course of the calcium paradox: A model study. Turk J. Med. Sci, n 26, pp 87-93.
15. Çakan H, Kocazeybek B, Öz V. 1996. Hastane ve hastane dışı otopsi olgularında bronşial mukus ve kalp kanında postmortem olarak saptanan gram negatif çomakların sayısı ile morgda kalma sürelerinin karşılaştırılması. Adli Tıp Bülteni, 1 (2): 68-73.
16. Öz V, Köksal S, Çelik Ş, Kiremitçigil A, Toprak N, Erginöz E, Erginöz H. 1996. İstanbul’da su istasyonlarında satışa sunulan içme sularının mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, s 457- 460.
17. Miroğlu N, Öz V, Çelik Ş. 1996. Zehirlenme olgularında şüpheli gıdaların bakteriyolojik analizi. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 6 (3): 44.
18. Mat A, Yurdun T, Tümkar Z, Ayanoğlu A, Öz V. 1996. Mantar zehirlenmelerinde kanda HPLC ile a-amanitin miktar tayini. Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi, 12 (1): 1-8.
19. Yurdun T, Birbir M, Peker İ, Öz V. 1997. Hazır çorbalarda aflatoksinlerin yüksek basınçlı sıvı kromotografisi ile araştırılması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no 10-13, s 1-7.
20. Peker İ, Çiloğlu F, Öz V, Birbir M. 1998. Drinking water analyses of Kadıköy district ın İstanbul., Türk Hijyen ve Deneysel Biyololoji Dergisi, 55 (2): 113-120.
21. Kocazeybek B, Çakan H, Öz V, Sönmez B. 1998. Düşük sıcaklık gaz plazma sterilizason yöntemi: Hidrojen peroksit gaz plazma sterilizasyonu. Ankem Dergisi,12 (1): 94-99.
22. Canbakan B, Canbakan M, Öz V, Tuncer M, Demir M. Blindness as a complication of hepatic encephalopaty., Wien Med Wochenschr. 2001. 151 (18-20): 477-80. PMID: ‪11817261‬ [PubMed – indexed for MEDLINE]
23. Çalışkan R, Masatlıoğlu S, Aslan M, Altun S, Sarıbaş S, Ergin S, Uç E, Köksal V, Öz V, Atlas K, Freşko İ, Kocazeybek B. 2004 . The relationship between arthritis and human parvovirus B infection. Rheumatol Int. 10.1007/s00296-004-0494-5 (1-9). PMID: ‪15322815‬ [PubMed – indexed for MEDLINE]
24. Öner Y A , Ahangari T, Artinyan E, Öz V , Kocazeybek B . 2004. A Research on Asymptomatic Bacteriuria in 14- to 17- Year-Old Female Students. Urol Int. 73:325-328. PMID: ‪15604577‬ [PubMed – indexed for MEDLINE]
25. Öz V , Sarıbaş S , Temurhan S , Karhan G , Seyhun Y , Altun S , Aslan M Kocazeybek B. 2004 . Prokalsitonin ve erken sifiliz tanısı. İnfeksiyon Dergisi. 18 (4): 421-427.
26. Temurhan S, Sarıbaş S, Öz V, Aslan M, Çakan H, Çalışkan R, Karatoka B, Bahar H, Kocazeybek B. Nisan 2005. Sifiliz Serolojisinde Treponema pallıdum Antijenleri: İstanbul Populasyonunda Kesitsel Bir Çalışma. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of İnfection). 19(2):127-204.
27. Kocazeybek B, Oner Y.A., Turksoy R, Babur C, Cakan H, Sahip N, Unal A, Ozaslan A, Kılıc S, Saribas S, Aslan M, Taylan A, Koc S,Dirican A, Uner H.B.,Oz V,Ertekin C, Kucukbasmaci O, Torun M.M. 2009.Higher prevalence of toxoplasmosis in victims of traffic accidents suggest increased risk of traffic accident in Toxoplasma-infected inhabitants of Istanbul and ist suburbs. Forensic Science İnternational 187 ‪(2009) 103-108‬. PMID: ‪19356869‬ [PubMed – indexed for MEDLINE]
28. Cakan H., Iscan M.Y.,Oz V, Aslan M,Karayel T.M., Cakir I, Uner H.B. Brief Communication. Coping with visceral leishmaniasis in Turkey. Saudi Med. J. 2009; Vol. 30(11). PMID: ‪19882066‬ [PubMed – indexed for MEDLINE]
29. Cakan H, Saribas S, Oz V, Polat E, Aslan M and Kocazeybek B. Patients with suspected visceral leishmaniasis in Istanbul. African Journal of Microbiology Research Vol.4(1) pp. 103-109, January, 2010.
30. Karademir A., Karadayi B., Cakan H., Oz V., Çevik F.E., Karadayi S. 2014. Forensic Microbiological Evaluation of the Foods in School Canteens (Okul Kantinlerindeki Yiyeceklerin Adli Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi). Medicine Science 3(3):1456-69. Original Investigation.
31. Öz V., Karadayı Ş., Çakan H., Karadayı B., Kaya A. 2014. Acil tedavi birimlerinde gıda zehirlenmeleri (Food poisoning in emergency units). Marmara Medical Journal 27: 89-95.
32. Oz V., Karadayi S., Cakan H., Karadayi B and Cevik F.E. 2014. Assessment of microbiological quality of ready-to-eat foods in Istanbul, Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment.
 Yayınlanan Bilimsel Poster Sunumları:
1. Mat A, Yurdun T, Ayanoğlu A, Öz V. 1994. Determination of a-amanitin in serum by HPLC in cases of mushroom polsonining. First International Meeting on Pharmacy and Phanmaceuctical Sciences, n 4-7, pp 143.
2. Öz V, Miroğlu N, Morgül M, Boduroğlu P, Öztürk N. 1994. Salmonella typhi empyema -a case of a fact. Balkan Journal of Clinical Laboratory,1 (2): 62.
3. Öz V. 1995. Mikrolenfositotoksisite yöntemi ile HLA doku tipi tayini ve babalık tayininde kullanılması. 8.Ulusal Adli Tıp Günleri Yayını, s 59-64.
4. Öz V, Köksal S, Çelik Ş, Erginöz E, Erginöz H, Kiremitçigil A, Erel C.1995.İstanbul’da içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi. 5.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongre Kitabı, no 23, s 63.
5. Öz V, Balcıoğlu F, Çelik Ş, Kiremitçigil A, C.Erel. 1995. İstanbul deniz suyu örneklerinin mikrobiyolojik değerlendirmesi. 5.Ulusal infeksiyon Hastalıkları Kongresi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongre Kitabı, no 23, s 64.
6. Miroğlu N, Öz V, Boduroğlu P. 1995. Taşıyıcılık kontrollerinden izole edilen Shigella türleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, no 21, s 76.
7. Miroğlu N, Öz V, Gürkan İ. 1995. Pseudomonas aeruginosae suşlarının imipenem’e in vitro duyarlılıkları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, no 21, s 84.
8. Öz V, Köksal S, Çelik Ş, Vehid S, Erginöz H, Erel C, Kiremitçiğil A. 1995. İstanbul’daki kaynak sularının mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongre Kitabı, no 23, s 64.
9. Miroğlu N, Öz V, Çelik Ş. 1995. Zehirlenme olgularında şüpheli gıdaların bakteriyolojik analizi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongre Kitabı, no 23, s 63.
10. Çakan H, Kocazeybek B, Öz V. 1996. Hastane ve hastanedışı otopsi olgularında bronşial mukus ve kalp kanında postmortem olarak saptanan gram negatif çomakların sayısı ile morgda kalma sürelerinin karşılaştırılması. II. Adli Bilimler Kongresi Özet Kitabı, s 64.
11. Öz V, Çakan H, Kocazeybek B, Aslan M. 2001. E. coli O157: H7’nin çiğ köftelerde araştırılması, Klimik 2001 X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongre Kitabı, s 292-293.
12. Özkan Ü, Öz V, Özdemir B, İris M. 16-19 Mayıs 2002. Renklendirici katılmış gıdaların Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu tarafından ilgili tüzük ve yönetmeliklerle değerlendirilmesi. T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yıllık Adli Tıp toplantıları Program Kitabı poster 63, s 14. Antalya.
13. Özkan Ü, Öz V. 16-19 Mayıs 2002. Gıda katkı maddelerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi. T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yıllık Adli Tıp toplantıları Program Kitabı poster 64, s 14.Antalya
14. Polat E, Çakan H, Çetinkaya Z, Öz V, Altındiş M, Altaş K. 4-9 August 2002 – Vancouver, Canada. Cutaneous Leishmaniasis in Afyon, Turkey. The Tenth İnternational Congress of Parasitology, Abstracts p 315, PB-247.
15. Özkan Ü, Öz V, Çakan H, Kurt K, Atasoy S. September 2003. The Importance of Forensic Medicine in Legal Pursuits of Food Alleged as Against the Food Legislation. Forensic Science International, An international journal dedicated to the applications of medicine and science in the administration of justice, p 331, vol. 136 Suppl. 1.
16. Öztürk M, Öz V, Çakan H, Özkan Ü, Kurt K, Atasoy S. September 2003. Microbiologic Assessment of Spring Water in Istanbul. Forensic Science International, An international journal dedicated to the applications of medicine and science in the administration of justice, p 390, vol. 136 Suppl. 1.
17. Öz V, Öztürk M, Çakan H, Atasoy S. June 3-6.2004 . Microbiologic Standarts of Spring Water in Istanbul. 2nd Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, p 65., Serres, Greece.
18. Abaci-Kalfoğlu E , Çakan H , Öz V , Atasoy S. 2-5 June 2005. The Role of Bacterial DNA as a PCR ınhibitor. 3 rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Abstract book, p 91, Constanta , Romania.
19. Cakan H, Oz V, Karayel M. 7-12 November 2005. Microbiologic Analysis of Regarding the Quality for Raw meatballs. International Forensic Science Symposium. Tapei- Taiwan. 236 pp.
20. Sarıbaş S, Öz V, Temurhan S, Karhan G, Aslan M, Seyhun Y, Altun S, Kocazeybek B. 1-4 Nisan 2004. Prokalsitonin ve Primer Sifilizin Tanısı. 1. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu.
21. Saribas S, Temurhan S, Oz V, Aslan M, Caliskan R, Cakan H, Karatoka B, Bahar H, Kocazeybek B. 2-5 April 2005. Comparison of Western-blot test with FTA-ABS test as confirmatory test in syphilis cases: a cross-sectional study in Turkish population country. 15 th European Congress of clinical Microbiology and infectious Diseases.
22. Saribas S, Oz V, Temurhan S, Karhan G, Seyhun Y, Altun S, Aslan M, Kocazeybek B. 2-5 April 2005. Procalcitonin and the diagnosis of early syphilis. 15 th European Congress of clinical Microbiology and infectious Diseases.
23. Cakan H. and Oz V. February 18-23, 2008. Visceral Leishmaniasis in Turkey: Sociocultural Issues in Forensic Epidemiology. Proceedings American Academy of Forensic Sciences. Annual Scientific Meeting Washington. DC. G10, 252 pp.
24. Kocazeybek B, Oner Y.A., Turksoy R, Babur C, Cakan H, Sahip N, Unal A, Ozalan O, Kilic S, Aslan M, Taylan A, Saribas S, Koc S, Oz V, Kucukbasmaci O, Dirican A, Uner H.B., Ertekin C. June 19-22, 2008. Latent Toxoplasmosis Frequency Found in Subjects Involved in Traffic Accidents: A Retrospective Case-Control Study in Turkey(in the City of Istanbul and Its Suburbs). 13 th International Congress on Infectious Diseases. Kuala Lumpur, Malaysia. ISE.485, 114 pp.
25. Cakan H, Saribas S, Oz V, Polat E, Aslan M, Kocazeybek B. March 9-12, 2010. Patients with suspected visceral leishmaniasis in Istanbul. 14 th International Congress on Infectious Diseases (ICID) Abstrcts. Organized by the International society for Infectious Diseases. MIAMI, FLORIDA.USA. 82.007,e439 pp.
26. Karadayı Ş, Öz V, Çakan H, Karadayı B. July 5-8 2012. Assessment of forensic- microbiological quality of ready-to-eat foods in Istanbul,Turkey. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine. Haliç Congress Center, İstanbul-Türkiye. Int J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1):S329, PP-663.
27. Öz V, Karadayı Ş, Çakan H, Karadayı B, Ekim Çevik F, Çağla Özkılıç A. 14-15 Mayıs 2013. Gıda Güvenliğini ve Halk Sağlığını Korumakta Yararlanılan Mikrobiyolojik Analiz Metotlarının Değerlendirilmesi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi- Food Safety Congress., Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi- İstanbul Military Museum And Cultural Center- Istanbul, Turkey. Kongre Bildiri Özeti, P-136 (Ref.224), Page 1 of 3.
28. Öz V, Karadayı Ş, Çakan H, Karadayı B, Ekim Çevik F, Güven K. 12-15 June 2013. The Forensic Microbiological Evaluation of Pathogen Microorganisms Might Cause Food Poisoning. The 9 th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), Anka Otel, İstanbul. PP 4.
29. Karademir A, Çakan H, Ekim Çelik F, Karadayı Ş, Öz V, Karadayı B. 12-15 June 2013. Evaluation of Microorganisms That Cause Food Poisoning School Canteens In Istanbul. The 9 th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), Anka Otel, İstanbul. PP 3.
30. Ekim Çevik F, Çakan H, Öz V. 30 Ekim- 2 Kasım 2013. Semen Örneklerinde PCR İnhibitörü Mikroorganizmaların Araştırılması. İnönü Üniversitesi Adli Bilimciler Derneği, Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya-Türkiye. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 74, PS-54.
31. Çevik F.E., Çakan H., Öz V. 2014. Okul Kantinlerinde Çalışanları Ve Öğrencileri Tehdit Eden Mikrobiyal Etkenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, VII. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı İstanbul/Türkiye, ‪Haliç Kongre Merkezi, 5-7 Mayıs‬ 2014. Bildiri Kitapçığı.
32. Çakan H., Çevik F.E., Öz V. 2014. İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Adli Bilimlerdeki Yeri Ve Önemi. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, VII. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı İstanbul/Türkiye, ‪Haliç Kongre Merkezi, 5-7 Mayıs‬ 2014. Bildiri Kitapçığı.
33. Çevik F.E., Çakan H., Öz V. 2014. Judicial Microbiological Research on Soil Samples Taken From Various Districts of Istanbul (İstanbul’da Çeşitli İlçelerden Alınan Toprak Örneklerinin Adli Mikrobiyolojik Yönden Araştırılması). 10th Annual Meeting of Balkan Academy of Forencis Sciences, 18-21 June 2014, Alexandroupolis Greece. P28- Forensic Soil Analysis. (441).
34. Öz V., Çevik F.E., Kaya A., Çakan H. 2014. Synthetic Cannabinoids: Bonzai. 1st International Congress and Workshop of Forensic Toxicology. Ankara-Türkiye, November 29-30, 2014. Abstract Book, P115 (172).
35. Öz V.,Karadayı Ş., Çakan H., Karadayı B., Kaya A., Algan A. 2014. Biyoterörizm Kapsamında Ebola Virüsü. XI. Uluslar arası Anadolu Adli Bilimler Kongresi (XI. International Anatolian Forensic Sciences Congress). 23-25 Ekim 2014/Bayburt.
36. Öz V., Karadayı Ş., Çakan H., Algan A., Karadayı B. 2014. First Intervention and Coordination When Faced with Bioterrorist Agents. 1. Uluslar arası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi, 27-28 Kasım 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara- Türkiye, Kongre Bildiri Kitapçığı p(69).

C) Yayınlanan Bilimsel Sözel Sunumları:
1. Çetin E T, Gürler N, Öz V. 1985. Nocardia brasiliensis’in etken olduğu bir akciğer nokardiyozu vakası. Kükem Dergisi, 8 (2): 158.
2. Tunç M, Tellaloğlu S, Anğ Ö, Koçak T, Akıncı M, Öz V. 1985. Akut gonokoksik üretrit’in tedavisinde tek doz cefotaxime uygulaması. Türk Üroloji Dergisi, 11(3): 224.
3. Anğ Ö, Öz V, Tellaloğlu S, Tunç M. 1985. Providencia stuarti’nin etken olduğu idrar yolu infeksiyonları. Türk Üroloji Dergisi, 11 (3): 225-226.
4. Yücel K, Berker E, Anğ Ö, Demirci G, Öz V. 1987. Çeşitli rehabilitasyon hastalarında seftriakson sodyum kullanımı ile aldığımız sonuçlar. Ankem Dergisi, 1(2): 154.
5. Öner A, Anğ Ö, Öz V, Alıcı B, Kural A R, Solok V, Ataus S. 1987. Chlamydia ve Ureaplasma’nın etken olduğu genital infeksiyonlar’da oflaxacin’in etkisi. 9. Türkiye Üroloji Kongresi. Üroloji Dergisi Özel Sayısı, no 13, s 90.
6. Özkan Ü, Özdemir B, Öz V, Başkan T, Çakan H. 16-19 Mayıs 2002. Gıda zehirlenmelerinin hukuki boyutu. T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yıllık Adli Tıp toplantıları Program Kitabı, 3. oturum s 7.
7. Polat E, Çakan H, Çetinkaya Z, Öz V, Altındiş M, Altaş K. 5 Haziran 2002. Afyon’da Deri Layşmaniyazı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti toplantısı 4. sunumu.
8. Ekim Çevik F, Çakan H, Öz V, Güven K, Karadayı Ş, Cansu Çevik E. 12-15 June 2013. Y-STR Profile Analysing from Contaminated Semen Stains. The 9 th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), Anka Otel, İstanbul. SCIENTEFIC SESSION 2. OP 10, 13 JUNE HRS: ‪11:00-12:00‬.
9. Kaya K., Çakan H., Çevik F.E., Öz V. 2014. İnsan El Florasındaki Bakteriler Adli Bilimlerde Kullanılabilir mi?.(Does human hads bacterial flora useful for identification in forensic sciences ). 1. Uluslar arası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-28 Kasım 2014. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kongre Bildiri Kitapçığı. P-17 (55).

Diğer mesleki alandaki yetki belgeleri:
- THK Paraşüt atlayış brövesi sahibidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.