Cemal Nar

Cemal Nar

Zina Zararlıdır Ayıptır Ve Suçtur 1

Zina Zararlıdır Ayıptır Ve Suçtur 1

Son zamanlarda yaşanan zina, fuhuş ve cinsel istismar olayları karşısında artık feryat ederek şunu söylüyoruz:

Demokrasi halkın iradesi ise, halk da Müslümansa, onun vekilleri derhal yasamadan zinanın suç, ayıp, çirkin olduğuna dair bir kanunu geçirmeleri gerekir.

Yapmıyorlarsa sorarız, nereye gitti halkın iradesi ve siz kimin vekillerisiniz?

*  *  *

Zina, kadın ve erkeğin iffet ve namus perdesini yırtan, aileyi temelinden sarsan, toplumu dejenere eden, ahlâk ve fazîleti yıkan, nesli soysuzlaştıran kötü bir fiildir. Allah Teâlâ’nın zina hakkında açık emirleri vardır:

"Onlar Allah ile birlikte başka ilaha dua etmezler. Haksız yere, Allah'ın haram kıldığı kimseyi öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar. Ona kıyamet gününde kat kat azap verilir ve o azabın içinde alçaltılmış şekilde ebedî bırakılırlar." (Furkân, 25/68).

Ayette tevhid inancı, insan hayatına saygı ve zinadan sakınma, yani iffet ve namus duygusu arasında ilişki kurulmaktadır. İslam’da imanın ahlâk üzerinde etkili olduğu, imanla ahlâk arasında kesin bir ilişki bulunduğu kesindir. Ahlaklı bir insan zina yapamaz.

Allah'a ve ahiret gününe imân eden bir kimsenin, şu dünyaya iffetini korumak, aile yuvasını sapasağlam ayakta tutmak, ahlâk ve fazileti korumak, imanlı bir nesil yetiştirmek için zinadan uzak duracağını biliyoruz. Çünkü Allah Teâlâ’nın emri kesindir:

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur" (İsrâ, 17/32)

*  *  *

Peygamber Efendimiz’in de zinayı kötüleyen ve zinanın ahirette sebep olacağı sıkıntıları dile getiren çeşitli hadisleri vardır. Efendimiz, bir yerde zinayı büyük günahlar arasında saymış (Buhari, Edep 6), başka bir yerde zina eden kimsenin Mümin olarak zina etmiş olmayacağını bildirmiştir. (Tirmizi, İman 11) Başka bir yerde de zinanın açıktan işlenişini bir kıyamet belirtisi olarak açıklamıştır. (Buhari, Hudud 22)

Bundan dolayı, bir Mü’mini zinadan vazgeçiren ve onu zinaya yaklaştırmayan sebep, Allah ve Resulü’nün uyarıları, kalbindeki iman nuru ve ahirette karşılaşacağı cezalar olmalıdır. Yoksa kişi, zinanın ailesinde ve toplumda yol açtığı felaketleri ne kadar iyi bilirse bilsin, eğer kalbinde onu günahları işlemekten alıkoyacak bir imanı yoksa bir şekilde bu mezmum fiili işleyecektir.

Madem mesele budur, işte tam da burada söylenmesi gereken bazı tembihler vardır. Biz de hem üstümüzdeki sorumluluğu atmak, hem de merhamet ederek insanları uyarmak için bunları söyleyelim.

Ama gelecek yazımızda.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Cemal Nar Arşivi