24 Mart 2018 Cumartesi7 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
  • 16°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 17°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,599 2.65
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Meral Akşener Gibi “Düşmanım” Olsun

Saliha Sultan

Ah­lâk­sız­la­rın, ah­lâk der­si ver­di­ği gün­ler­den ge­çi­yo­ruz. Ni­ce za­lim gi­bi; bir va­kit­ler ken­di­ni dün­ya­nın kra­lı zan­ne­den Ke­nan Ev­ren de öl­dü, kim­se der­si­ni al­ma­dı. “Ö­lüm­süz da­va­” uğ­ru­na fit­ne­ye, fe­sa­da; önü­ne ge­le­ne el ve dil uzat­ma­ya, hak­sız­lı­ğa de­vam. Hiç öl­me­ye­cek gi­bi.

Dün; or­tak çı­kar­la­rı söz ko­nu­suy­ken kol ko­la yü­rü­yen­ler, çı­kar so­na er­di­ğin­de bir­den bi­re öte­ki­nin ku­sur­la­rı­nı ha­tır­lı­yor. “İ­ki ki­şi küs­tük­ten son­ra bir­bir­le­ri­nin ayıp­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­sı mü­na­fık­lık ala­me­ti­di­r” ha­di­si kor­ka­rım ya­kın­da ki­tap­lar­dan çı­ka­rı­la­cak. Öy­le ya; si­ya­set­çi­le­rin de, ta­raf­tar­la­rı­nın da ra­co­nu­na pek uy­mu­yor.

Bir za­man­lar te­le­viz­yon­lar­da­ki Te­le­vo­le prog­ram­la­rı­nı iz­le­me­yi gü­nah sa­yan­lar, şim­di­ler­de in­ter­net­te otu­rup ne idü­ğü be­lir­siz bir ya­pı­nın yay­dı­ğı din­le­me ka­yıt­la­rı­nı, por­nog­ra­fik gö­rün­tü­le­ri me­rak­la iz­li­yor. Ve ta­raf be­lir­li­yor. Ken­di ta­ra­fın­dan bi­ri­nin ku­su­ru if­şa edi­len, he­men ya­pı­lan işin ah­lâk­sız­lı­ğın­dan bah­se­di­yor, öte­ki ta­raf­tan dü­şen bir ka­yıt söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ise kim­se­de ah­lâk fa­lan kal­mı­yor. Ye­ter ki düş­man bil­di­ği­ne do­kun­sun, zülf-ü yâ­re do­ku­nur­muş ki­min umu­run­da?

Te­ces­süs­le im­ti­ha­nı­mı­zın son kur­ba­nı Me­ral Ak­şe­ner. Ak­şe­ner; dü­ne ka­dar bu­gün sır­la­rı­nı if­şa et­tik­le­ri­ne “hiz­me­t”­te ku­sur et­me­yen La­tif Er­do­ğa­n’­ın ye­ni dost­la­rı­na ya­ran­ma si­ya­se­ti­ne kur­ban git­ti. Ah par­don! Ek­ran­lar­da, ma­hal­le kah­ve­sin­de ko­nu­şan her­han­gi bi­ri gi­bi söy­le­di­ği söz­le­ri yan­lış an­la­şıl­mış! Adam­ca­ğız dört yıl bo­yun­ca çok üzül­dü­ğü (!) Me­ral Ak­şe­ne­r’­in ken­di­si­ne ula­şa­ma­yın­ca, iyi ni­ye­tin­den(!) mil­yon­la­rın önün­de ses­len­miş. Öy­le mi? Ön­ce ça­mur at, son­ra ka­ba­sı­nı al, na­sıl­sa izi ka­lır.

Pe­ki; 28 Şu­ba­t’­ta, gör­dü­ğü hak­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da as­lan­lar gi­bi dim­dik du­ran Me­ral Ak­şe­ne­r’­i o gün­ler­de tem­po tu­ta­rak al­kış­la­yan­lar ne yap­tı der­si­niz?

O gün­ler­de ne yap­tı­lar­sa ay­nı­sı­nı; düş­man­la­rı­nın ye­ni düş­ma­nı­nı tem­po tu­ta­rak al­kış­la­dı­lar. “Hiz­me­t”­te ku­su­ru ol­ma­yan La­tif Er­do­ğa­n’­ın açık­la­ma­la­rı üze­rin­den “bü­yük teh­li­ke­”ye dik­kat çek­ti­ler. Çı­ka­rı söz ko­nu­suy­ken gör­dü­ğü yan­lış­la­ra, mey­da­na çı­kıp “gı­k” de­me­yen, su­san bir ada­mın; çı­kar um­du­ğu ökü­zü ölün­ce et­ti­ği laf­la­rı he­men­ce­cik  “doğ­ru­” bel­le­di­ler. Ah! Par­don! Şan­taj mon­taj ola­bi­lir­miş. Her şe­yi at­la­dık, ama bu­nu at­la­ma­ya­lım.

Kim­se ku­su­ra bak­ma­sın. Lâ­fa ba­kı­lır lâf mı di­ye, söy­le­ye­ne ba­kı­lır adam mı di­ye.

Doğ­ru bil­di­ği­ni-işi­mi­ze gel­sin ya da gel­me­sin-söy­le­mek­ten kork­ma­yan bir ka­dı­nın, dan­dik bir ka­set uğ­ru­na kim­se­nin kö­le­si ola­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. Şa­hit ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği re­zil­lik­le­re olay ye­rin­de gık de­me­miş La­tif Er­do­ğan,  şim­di eli­ne bu­la­dı­ğı o ça­mu­ru al­sın; ken­di iki yü­zün­den her han­gi bi­ri­ne çal­sın.

La­tif Er­do­ğan gi­bi bir “dos­tu­m” ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on “düş­ma­nı­m” ol­sun. 

Bi­zim ki­ta­bı­mız­da gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­miz­le meş­gul ol­mak yok. Gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­mi­zi gö­zü­mü­ze sok­ma­ya ça­lı­şan­la­ra pa­ye ve­rip, adam ye­ri­ne koy­mak da yok. Göz­le gö­rü­len hak­sız­lık­lar­dan, in­saf­sız­lık­lar­dan ise he­pi­miz so­rum­lu­yuz. 

Ha­li­miz iç­ler acı­sı.

Bu­gün Me­ral Ak­şe­ne­r’­e ya­pı­lan, ya­rın her­ke­se ya­pı­la­bi­le­cek bir ter­bi­ye­siz­lik­ten son­ra böy­le ah­lâk yok­su­nu adam­la­rın fü­tur­suz söz­le­ri cid­di­ye alın­ma­ya de­vam edi­le­cek mi?

Ya da esas so­ru şu: Eğ­ri ağa­cın göl­ge­sin­de doğ­ru ara­mak han­gi ki­tap­ta ya­zı­yor? 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.