M. Şevket Eygi

M. Şevket Eygi

Elimizde olanlar ve olmayanlar

Elimizde olanlar ve olmayanlar

İnsanın kendi iradesinin tamamen dışında olan şeyler vardır:

1- İnsan doğum tarihini kendisi tespit edemez, seçemez.

2- Doğum yerini seçemez.

3- Annesini babasını kendisi seçemez.

4- Erkek ya da kadın olmayı seçemez.

5- Irkını seçemez.

6- Fizik yapısını seçemez.

7- Kan grubu gibi özelliklerini seçemez.

8- Rengini seçemez.

9- Ne zaman, nerede ve nasıl öleceğini seçemez.

10- Mübrem kaza ve kaderini kendisi seçemez.

11- Zekâ katsayısını, IQ’sunu kendisi seçemez.

12- İnsanların genelde sekiz ana karakteri vardır. Bunları da seçemez.

Yaşı ilerleyip akil ve baliğ olunca insanın seçebileceği şeyler vardır:

1- İyiyi veya kötüyü seçebilir.

2- Doğruyu ve yanlışı seçme imkânına sahiptir.

3- Peygamberimiz (Salât ve Selam olsun ona) her çocuk İslam fıtratında doğar buyurmuşlardır. İnsan İslam’ı seçmek konusunda tam bir hürriyet ve serbestliğe sahiptir.

4- İnsan ilmi veya cahilliği seçebilir. İlmin önünde bazı engeller olsa bile onları azmi, iradesi, sabrı ve cehdi ile yenebilir.

5- İnsan güzel olan ve çirkin olan arasında tercih yapabilir.

6- İnsan mesleğini seçebilir.

7- İnsan hayat tarzını yaşama sistemini seçebilir.

8- Kendisini mutlu edecek veya mutsuz kılacak şeyleri seçebilir.

9- Söylemesi kolay yapması çok zor ama insan, başarılı olmayı veya başarısız kalmayı seçebilir.

10- Hür olmayı ya da köleliği seçebilir.

İnsanın önünde hayatı boyunca seçebileceği tercih edebileceği çok şıklar vardır. Bu seçimlerim bazıları yapılması kolay bazısı ise çok zor şeylerdir.

Eskiden kölelik varmış, artık bu kalktı ama insanların neredeyse tamamı köleleşti. İnsan, ne yapıp edip kendini köleliklerden zararlı bağımlılıklardan kurtarıp lafla değil gerçekten hür olmaya çalışmalıdır. İyi şeyleri seçip varlığını doğrulara iyilere güzellere yönlendirmek için neler lazımdır?

1- Önce sağlam ve sahih bir niyet lâzımdır.

2- Niyeti aksiyona çevirmek lâzımdır.

3- Sabır, azim, sebat, gayret, cehd, ısrar, devamlılık lâzımdır.

Helen Keller isimli Amerikalı hanımın hayat macerasını her akıllı insan okumalıdır. O, daha on dokuz aylık bir bebek iken görme, işitme duyularını ve konuşma yeteneğini kaybetmiştir. Dış dünya ile sadece dokunma duyusu ile temas edebiliyordu. Akıl almaz bir gayret sonunda sadece bu dokunma duyusu ile lisan öğrendi. Bilgi ve kültür edindi. Kitaplar yazdı. Allah’ın görme, duyma duyusu, lisan yeteneği verdiği nice insan cahillik köleliğini (farkında olmadan) seçtiği için çok kötü, çok acınacak çok utanılacak durumda yaşamaktadır. Günümüzde tüketim toplumu insanların çok büyük kısmını şartlı refleksli mahlûklar haline getirmiştir.

Müslüman neleri seçmelidir:

1- Ben Müslüman’ım demekle iş bitmiyor, İslam’ı bütünü ile seçmelidir. Kültür, medeniyet ve hayat nizamı olarak, aksiyon olarak.

2- İslâm’ın sağladığı mutluluğu seçmelidir. Bu mutluluk ikiye ayrılır. Dünyadaki göreceli kısmî mutluluk; ahirette Allah’ın lütf ve bahş edeceği ebedi mutluluk.

3- Müslüman bütün zincirleri kırmalıdır.

4- Düşmanlığı, kini, buğzu, adaveti reddetmeli; sevgiyi, muhabbeti, mürüvveti, fütüvveti (gönül yiğitliği) seçmelidir.

5- İnsan boyut ve yapısına uymayan hayat tarzının yerine fıtrata uygun yaşama yönelmek için bütün azmini bütün enerjisini seferber etmelidir.

6- Bülbüller karga yuvasında yaşamaz. Müslüman İslam evinde yaşamalıdır.

7- Müslüman İslâm zihniyetine sahip olmalıdır.

8- İşkembemizin esiri olmazsak şu işi kolayca yapabiliriz: Yemek için yaşamayı bırakır, yaşamak için yeriz; kanaatli oluruz, perhiz yaparız, israftan kaçınırız, ihtiyacımız kadar yeriz, fazlasını muhtaçlarla paylaşırız. Böylece İslamî yeme beslenme tarzını seçmiş oluruz.

Belki dünyanın ve insanlığın gidişatını değiştiremeyiz ama kendimizi değiştirebiliriz, iyileştirebiliriz.

Dünyada bir buçuk milyar Müslüman yaşıyor. İslam dünyasında iyileştirici değişim ferdî olmaktan çıkıp toplumsal hale geldiği zaman, Allah’ın izin ve yardımı ile insanlığı da değiştirebiliriz. Yüzde yüz değiştiremezsek bile iyileştirebiliriz.

Zamanımızda Batı dünyasında çok kötü şeyler var ama çok iyi bir değişim de görülmektedir. Bir kısım gayrimüslimler İslam’ı seçmektedir.

Müslüman gençlere yukarıda anlattığım şeyleri söylemekte çok büyük faydalar olduğunu sanıyorum. Rutin hayatın dar kalıplarını kırmalıyız.

Hayatımıza mana kazandırmalıyız. Sıradan insan olmaktan çıkıp gerçek insan olmalıyız. Düşmanlarımızın ve karşıtlarımızın kabul, tasdik ve teslim edeceği faziletlere sahip olmalıyız.  İyi ve vasıflı Müslümanlara bakanlar onlarda İslam’ı görmelidir.

Çok önemli bir değişim: Kal Müslüman’ı olmaktan çıkıp hâl Müslüman’ı olmak…

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
M. Şevket Eygi Arşivi