22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
  • 15°C Adana
  • 13°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 13°C Ankara
  • 17°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 12°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,280 0.08
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Bediüzzaman hakkında sorular ve cevaplar

M. Şevket Eygi

(Aşağıdaki soruların cevaplarının hazırlanmasında yardımcı olan Davud ve Burak beylere teşekkürü bir borç bilirim.)

1. Üstad Bediüzzaman'ın itikatta, fıkıhta, ahlakta bir ehlisünnet büyüğü olduğunun delilleri nedir?

- Üstad hazretleri ehl-i sünnet ve cemaatın ehl-i hak ve istikamet olduğunu (26. mektup), ehl-i sünnetten ayrılmanın ise fırka-i dalleye girmek olduğunu (26. söz) beyan etmiştir. Sünnet-i seniyyeye riayet etmeyi de hizmetinin bir düsturu olarak kabul etmiştir.

2. Üstad Bediüzzaman'ın kendinden önceki ehl-i sünnet âlimlerine bakışı nasıldır?

- Bediüzzaman hazretleri ehl-i sünnet büyüklerine çok hürmet etmiştir . Hattâ Abdülkadir Geylanî, İmam Rabbanî, Mevlana Celalüddin Rumî, İmam Gazalî ve Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî gibi alimlere 'üstadım' demiştir. (Emirdağ Lahikası, Şualar)

3. Bediüzzaman'ın zaruriyat-ı diniyye hakkındaki görüşü nedir?

- Hazreti üstadın zaruriyat-ı diniyyeye aykırı hiçbir görüşü yoktur, bunlara ictihad giremeyeceğini söylemiştir. (Sözler)

4. Bediüzzaman'ın Hz. Muhammed'i (Sallallahu aleyhi ve sellem) red, inkâr ve tekzib eden ehl-i kitabın cennetlik olduğuna dair bir görüşü var mıdır?

- Bediuzzaman hazretleri 1993 yılında Patrik Athenagoras'a şunları tebliğ etmiştir: "Hıristiyanlığın din-i hakikisini kabul etmek, Hz. Muhammed'i (a.s.) peygamber ve Kur'anı Kitabullah kabul etmek şartıyla ehl-i necat olacaksınız." (Bilinmeyen Yönleriyle Bediuzzaman, Necmeddin Şahiner). Hıristiyanlığın din-i hakikisi bugünkü Hıristiyanlık olmayıp Üstadın bu sözleri İslama davettir.

5. Bediüzzaman âhirzamanda dindar Hıristiyanlarla Müslümanların hangi konuda ittifak edeceğini söylüyor?

- Üstad hazretleri ateizme ve bolşevikliğe karşı İsevîlerin hakikî dindarları ile Ehl-i Kur'anın ittifak edip müşterek düşmanlarına karşı dayanacaklarından bahsetmiştir. Böyle demek, bugünkü Hıristiyanlığın hak din olduğu manasına gelmez. (Lem'alar)

6. Üstad Bediüzzaman Risâle-i Nurların, dinî kitapların ve matbuatın Latin harfleriyle basılmasına nasıl bakıyordu?

- Üstad hazretleri Latin harflerini ladinî huruf olarak nitelendirmiş ve bid'at olduğunu söylemiştir. Fakat nurların, zaruret miktarınca yeni huruf ile neşrine müsaade etmiştir. Burada ölçü şudur:"Risâle-i Nurun bir vazifesi huruf-u Kuraniyyeyi muhafaza olduğundan, yeni hurufa zaruret derecesinde inşaallah müsaade olur." (Kastamonu Lâhikası).Yani bu ruhsat, öğrenme imkânını bulduğu ve Risale-i Nurları da anladığı halde hâlâ zaruret var diyerek o yazıyı kabulü hoş görmez.

7. Bediüzzaman islamî kıyafeti ve serpuşu bırakıp Avrupa elbisesi giymiş, başına Frenk serpuşu geçirmiş midir?

- Hazret-i üstad baskılar altında bile sarığını çıkarmamış, Frenklerin serpuşunu asla giymemiştir. İslamî kıyafetlerden ödün vermemiş, asrî elbiselere muhalefet etmiştir.

8. Üstad Bediüzzaman namaz kılarken üzerinde, suret bulunan kâğıt ve madenî para bulundurur muydu?

- Pek çok talebesinin ittifakla söylediğine göre bulundurmazdı.

9. Üstad Latin harfleriyle okumayı öğrenmiş midir?

- Üstad bu hurufu bilmediğini 14. Şua'da söylemiştir.

10. Üstad Bediüzzaman Mevlana Halid Bağdadî (k.s) hakkında ne düşünürdü?

- Mevlana Hâlid (k.s) Risale-i Nurun farklı yerlerinde methedilmiştir. İsmi, Nurlarda Şah-ı Geylanî (k.s), Şah-ı Nakşibend (k.s) ve İmam Rabbanî ile beraber zikredilmiştir (Sikke-i Tasdiki Gaybî). Hazret-i Halid'in 100 senelik cübbesi kendisine geldiğinde Üstad Said Nursî çok memnun olmuş ve hürmet göstermiştir.

11. Üstad Bediüzzaman'ın Vehhabîliğe bakışı nedir?

- Mesleğinde Al-i Beyt muhabbetini esas alan hazret-i Üstad "Vehhabilik damarı, hiçbir cihetle Nurun hakiki şakirdinde olmamak lazım geliyor" (Emirdağ Lahikası) demiştir. Üstad, Ehli Sünnet düsturlarının Vehhabiliğin aykırı fikirlerini içermediğini hatta aksini ispat ettiğini ders vermiştir. (4. Lem'a)

12. Bediüzzaman'a göre manasını anlamadan okunan Kur'an sevap kazandırır mı?

- Bediüzzaman Hazretleri okunan her bir Kur'an harfinin sevap ve ahiret meyveleri kazandırdığını söylemiştir. Hayatı boyunca bilenleri Kur'an okumaya, bilmeyenleri ise Kur'an okumayı öğrenmeye teşvik etmiştir.
* (İkinci yazı)
Tartışmalı Dinî Konularda ne Yapmalıyız?

SORU: İhtilaflı, tartışmalı dinî konularda ne yapmamız gerekir?

CEVAP: Ehl-i Sünnet İslamlığında usûlde, temellerde, esasta, inanç şartlarında ihtilaf yoktur. Sünnî Müslümanları inanç konusunda İmamı Eş'arî ile İmamı Mâturidî'ye bağlı ve tâbi olur. İki imam arasındaki farklılıklar lafzîdir ve kesinlikle esasa taalluk etmez. Füruata (işlemeye) ait konuların esasında da ihtilaf yoktur. Fıkıh konusunda dört mezhepten biri, bütünüyle uygulanır, kesinlikle telfik-i mezahib yapılmaz. Çok istisnaî durumlarda, zaruret varsa, icazetli ve yetkili müftünün fetva ve ruhsatıyla, sadece bir konuda başka bir mezhebin hükmüyle amel edilebilir. Genel olarak telfik-i mezahib yapmak dini oyuncak etmektir. Bu yolu Telfik-i mezahib mezhebini) , bozuk fikirli ve bid'atçi Reşid Rıza çıkartmıştır. Muttefakun aleyh (üzerinde ittifak edilmiş) konu, hüküm ve meselelerde şazz ve aykırı ictihad, fetva ve görüşlere itibar edilmez. Zarurat-ı diniyede ictihad yapılamaz. Füruata ait ihtilaflı meselelerde, mesela kan çıkması abdesti bozar mı, bozmaz mı konusunda Müslüman kendi mezhebinin fıkhına tabi olur. Zaruriyat-ı diniye tartışma konusu yapılamaz. Namaz Kıyamet'e kadar günde beş vakitte kılınacaktır. Mukim kimselerin öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem' etmeleri Ehl-i Sünnette yoktur. Bu konudaki (Beşi üç vakitte kılmak) aykırı ictihadlar, fetvalar bâtıldır, geçersizdir, hükümsüzdür.

Üzerinde ihtilaf (çeşitlilik) bulunan tartışmalı konularda Müslüman cumhur-i ulema yolunda, Sevad-ı Âzam dairesi içinde bulunur. Zamanımızda bazı reformcu, değişimci, yenilikçi, kimisi Kemalist, kimisi Fazlurrahmancı, kimisi Mason Afganîci ilahiyatçıların, Ehl-i Sünnet ulemasının cumhuruna aykırı gülünç ictihadlarının, aykırı fetvalarının kıymeti yoktur. Bunlar bid'atçidir. Bazı bid'atler Müslümanı dininden imanından edebilir. İslam'da kader yoktur diyen kişi zındıktır, ondan dinî bilgi öğrenmek mânevî intihar olur. Din ve inanç bilgileri ehliyetli, liyakatli, ihlaslı, taqvalı, faziletli, icazetli Ehl-i Sünnet ulema ve fukahasından, kâmil mürşidlerden öğrenilir. (Bütün ilahiyat hocaları bid'atçi, reformcu, yenilikçi, değişimci, Kemalist, Fazlurrahmancı, paracı, iktidar yağcısı, mezhepsiz değildir. Ehl-i Sünnet ilahiyatçılar da vardır. Onlar cumhur-i ulemanın doğru yolunda yürürler, sahih itikattan ve fıkıhtan ayrılmazlar. Onlar mezhepsiz değildir. Onlar ihlaslı, ahlaklı, faziletlidir. Onlar Allahın ayetlerini ucuza veya pahalıya satmazlar. Kendilerine hürmet ederiz.)

Müctehid derecesinde fakih olmayan hiçbir Müslüman Kur'andan ve Sünnetten kendi re'y ve hevası ile hüküm çıkartamaz.

Müteşabihat, tenzih inancına aykırı olarak lügavî manalarına alınmaz. Allah zamandan, mekandan, cihetten, inmek ve çıkmaktan, diğer noksan sıfatlardan münezzehtir. (O adamın eli uzundur demek, elinin ve kolunun fizikî olarak uzun olduğuna delalet etmez... Polisin her yerde gözü ve kulağı var demek, bildiğimiz göz ve kulak demek değildir...)

Dinini, imanını, âhiretini, ebedî saadetini kurtarmak isteyen akıllı, firâsetli, vicdanlı Müslüman cumhur-i ulema yolunda, Sevâd-ı Âzam dairesi içinde bulunsun; şazz , aykırı, şeytanî vesveselere kapılmasın, aykırı ve bid'atçi kişilerin saçma sapan aldatıcı, saptırıcı beyanlarına ve iddialarına itibar etmesin.

Rabbanî ulema, fukaha ve mürşidler, silsileli icazetleriyle Resulullah (Sayat ve selam olsun ona) Efendimize irtibatlıdır.

Din alimi gibi görünen ulema-i su'a da kulak asılmamalı ve itibar edilmemelidir.

Dünyevîleşmiş, dünya-perest, paragöz olmuş din alimlerine (Ehl-i Sünnetten görünseler bile) kulak asılmamalıdır.

Hakikî din alimi, hakikî fakih ve kâmil mürşid, Resul-i Kibriya Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) vekili, varisi ve halifesi durumundadır.

Allah'ın rızasını kazanmak isteyen akıllı ve firasetli Müslüman şu silsileye dikkat etsin:

1. Resulullah... 2. Ashab-ı Kiram... 3. Tâbiîn... 4. Tebe-i Tâbiîn... 5. Eimme-i müctehidîn... 6. Sahih inancın ve İslamın bayrağını yücelten ve halkı irşad eden Ehl-i Beyt-i Mustafa... 7. Her devirde gelip geçmiş ve bu devirde yaşayan ve hizmet eden icazetli ulema, fukaha ve mürşidler...

Zındıklardan uzak durulmalıdır. Hz. Osman Zinnureyn radiyallahu anh'ı tenkid ve tahkir eden kişi sapıktır. Ondan din öğrenilmez.

Kur'andaki üç yüz küsur muhkem ayetin bugün geçerliliği yoktur, onlar tarihseldir diyen kişi zındıktır. Ondan din öğrenilmez.

İlahî İslam dini ile (....) ideolojisi uyuşur diyen kişi zındıktır.

İslamdan başka hak ibrahimî dinler vardır diyen zındıktır.

Laikçilik hak ve doğrudur diyen kişi zındıktır.

Müesseselerinde çalışan tesettürlü hanımlara başınızı açın diye baskı yapan, açmayanların işten atanlar zalimdir, zındıktır.

Ben Müslümanım ama Şeriati kabul etmiyorum diyen zındıktır.

Şeriatın tâzimini istediği değerleri, kurumları ve şahısları tahkir eden; tahkirini istediklerini tâzim eden zındıktır, kafir olur.

"Allah gerçek bir Janustur=Hoda Janus-i hakikî est" diyen kimseyi İslam büyüğü, önder ve mücahid olarak kabul eden kimseye ne lazım gelir?

Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an, Sünnet, Şeriat, fıkıh ve sahih itikad dairesinde bulunan bahtiyar kullarından eylesin ve bizlere hüsn-i hâtime nasip eylesin. Bizleri insî ve cinnî şeytanların, zındıkların, reformcuların, bilhassa (Pakistan'da binden fazla ulemanın, fukahanın, müftünün ve din büyüğünün protesto ettiği) kovulmuş Fazlurrahmanın tuzaklarından korusun.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.