M. Şevket Eygi

M. Şevket Eygi

Âhir Zaman Fitneleri Çoğalıyor

Âhir Zaman Fitneleri Çoğalıyor

OLUP bitenler hakkında yazılanların çoğu (yüzde 99’u) derinliği olmayan sözlerdir. Ortadoğu, onun büyük bir parçası olan ülkemiz büyük hadiselerin arefesindedir. Uçaklarımız kalktı, şu kadar bomba attı, yerlerine döndü haberleri, film senaryosunun binde biri bile değildir. Senaryonun tamamı nedir? Bunu bilen yoktur. Bilinmez, ancak Allah bilir.

Tahminler ve tahliller (analizler) yapabiliriz sadece. 

Üçüncü dünya savaşı çoktan başlamıştır.

Âhir zamanda patlak vereceği bildirilen büyük savaş… Akıl almaz hâdiseler… Büyük yıkımlar, büyük sayıda kayıplar…

İstilalar… Denenmemiş silahların denenmesi… Büyük göçler… Sıkıntılar, krizler, acılar…

Sanırım 2022 yılına kadar İsrail büyük bir darbe yiyecek ve varlığını kaybedecektir. Varlığı tehlikeye girince elindeki, bütün Ortadoğu’yu tahrip edecek güçteki nükleer silahları kullanacaktır.

Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına uymayan Müslümanların büyük tokatlar, ağır silleler yiyeceklerinden korkulur. 

Büyük bir şehrimiz elden çıkacak, bilahare tekrar alınacaktır.     Müslümanların bir kısmı âhir zamandaki Melhâme-i Kübra savaşından haberdardır. Bilmeyenler de yakında en fazla birkaç yıl içinde haberdar olacak, Melhame-i Kübra ne imiş göreceklerdir. 

Akşam yemeğini yedi, birazdan çayını içecek, salonundaki rahat koltuğuna oturuyor, ekranın başına geçiyor ve Melhame-i Kübra savaşının haberlerini dinliyor… Başka korkunç bir senaryo da olabilir. Uzaklardan bir füze ateşlenir, şehri vurur. Ne apartman, ne daire, ne salon, ne ekran kalır.

Türkiye Müslümanlarının âhir zaman fitnelerinden korunmaları  veya en az zararı görmeleri için aşağıdaki şeyleri yapmaları gerekir:

1 - İslam dininin gereklerini yerine getirecekler.

2 - Kur’an’ın emirlerini tutacaklar, yasaklarından uzak duracaklar, öğütlerini hayata geçirecekler. Laf ve edebiyat Müslümanı değil, hal ve iş Müslümanı olacaklar.

3 - Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine uyacaklar.

4 - İslam ahlakıyla ahlaklı faziletli insanlar olacaklar. 

5 - Râsih Rabbanî muttaqi muhlis alimlerin sözlerini öğretilerini dinleyecekler.

6 - Tek bir Ümmet çatısı altında toplanacaklar. 

7 - Râşid âdil ve muktedir bir Halifeye biat ve itaat edecekler.

8 - Aralarında kardeşlik, birlik, sevgi, yardım, birbirini destekleme olacak.

9 - Dinin fuhşiyyat=azgınlık dediği büyük günahları, kötülükleri, azgınlıkları işlemeyecekler.

10 - Beş vakit namazı en az yüzde 95 kılacaklar.

11 - Sünnet ve Cemaat ehli olacaklar.

12 - Dünya vazife ve hizmetlerini tam yapar oldukları halde âhirete dönük olacaklar.

13- Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacaklar.

14 - Norveç’in, Yeni Zelanda’nın, Danimarka’nın önünde, 10 üzerinden 9 küsur not alarak, dünyanın en temiz en şeffaf en faziletli en ahlaklı toplumu olacaklar.

Müslüman kardeşlerime hitap ediyorum: Patlamaya hazırlanan volkanın tepesinde piknik yapanlara benziyoruz…

Topun ağzındayız…

Haberiniz olmuştur herhalde, Emniyet halkı metrolarda, trenlerde, tramvaylarda patlama olabilir diye uyardı. Bu uyarı size bir şey anlatmıyor mu?

Gaflet uykularından uyanmak… Kendimizi ıslah etmek… Silkinmek derlenip toparlanmak…  İslam’a Kur’ana Sünnete Şeriata Ahlaka Hikmete sarılmak... Hak Tealaya iltica etmek… Veya bunları yapmamak… Seçim bize aittir. Ya Mevlamızı, ya belamızı…

Önceki ve Sonraki Yazılar
M. Şevket Eygi Arşivi