M. Şevket Eygi

M. Şevket Eygi

İçki Yasaklanabilir

İçki Yasaklanabilir

İslam, hak din ve nizam olarak için içkiyi haram kılmış ve yasaklamıştır.

Dinî gerekçeler olmaksızın da içki, akl-ı selim ve bilgelik açısından kötüdür, yasaklanmalıdır, yasaklanabilir.

Laik seküler düzenlerde içki yasaklanabilir mi

Yasaklanabilir. Nitekim vaktiyle ABD’de yasaklanmıştı.

İçki niçin kötüdür, yasaklanmalıdır.. Bu soruya dinî olmayan gerekçeler göstererek cevap veriyorum:

1. İçki, sağlığa zararlıdır. İçkinin sebep olduğu bir yığın vahim ve ölümcül hastalık vardır. Bunlar topluma büyük zarar vermekte, büyük masraflara ve tahribata yol açmaktadır.

2. İçki, trafik suçları işlenmesine yol açmaktadır.

3. İçki, cinayetlere sebep olmaktadır.

4. İçki, kadın ve kızlara taciz ve tecavüze yol açmaktadır.

5. İçki, yekûn olarak çok büyük israfa sebep olmaktadır.

6. İçki, alkol bağımlısı çok sayıda hasta vatandaş üretmekte, bunlar topluma yük, bazısı belâ olmaktadır.

***

Dünyanın bütün ülkelerinde, içki konusunda, çocukları, gençleri ve halkı korumak için dinî gerekçelere dayanmayan kısıtlamalar, yasaklar bulunmaktadır.

***

İran İslam Cumhuriyetinde içki yasaktır ve bu yasak güvenliğe ve huzura yol açmıştır.

***

Bütün devletler uyuşturucu maddelerin üretimini, satışını ve tüketimini yasaklamıştır. İçki de, dinî olmayan gerekçelerle pekâlâ yasaklanabilir.

İçki içmek evrensel medenî bir değer değildir.

***

İslamın yasak etmiş olmasına rağmen bazı Müslümanlar içki içiyor mu.. Maalesef içiyor. Ehl-i Sünnet İslamlığına göre, helal dememek şartıyla içki içenler dinden çıkmaz, günahkar olur ama bu günah onların imanına zarar verir.

***

Yozgat’ta içkinin yasak edilmesi laikliğe, demokrasiye, Cumhuriyete aykırı mıdır.. Böyle bir iddia doğrusu pek hafiftir ve gülünçtür, cevap vermeye değmez.

***

M. Kemâl çok içiyordu, binaenaleyh içki yasaklanamaz. Cevap: Paşa aşırı içkiden ölmüştür. İçmek veya içmemek onun kendi tercihi idi, bizi bağlamaz.

***

Bazı liberaller, içki büsbütün yasaklanamaz diyor… Cevap: Liberalizm bir ideolojidir, evrensel değildir. Bir Müslüman, liberalizmin İslama uymayan, ona ters düşen fikir, ilke ve görüşlerini kabule mecbur değildir.

***

İçki yasaklarla önlenebilir mi

Zararları ve tahribatı azaltılabilir ama büsbütün önlemez. Müslüman bir toplumda içkinin önlenebilmesi için gerçek bir İslam eğitimi verilmesi gerekir.

***

Bir hatırlatma: 23 Nisan 1923’te kurulan Ankara Büyük Millet Meclis’inin çıkarttığı ilk kanunlardan bir Men’-i Müskirat Kanunu’dur, yani Alkollü İçkilerin Yasaklanması Kanunu.

***

Türkiye’de alkollü içkilere harcanan muazzam paralar bir araya getirilip sermaye yapılsa, bizde de yüzde yüz millî ve yerli bir otomotiv (veya başka bir) sanayi kurulabilir.

***

Gerçek bir İslam devletinde içki Müslümanlara yasaktır.

Bu yasak Ehl-i Kitab (Yahudiler ve Hıristiyan tebaa) için yüzde yüz geçerli olmayabilir.

***

İçkisiz bir toplumun daha sağlıklı, daha güvenli, daha ahlaklı, daha erdemli olacağında hiç şüphe yoktur. Hiçbir aklı başında kimse bunu tartışmaz.

***

Çocuklara ve reşit olmayan gençlere içki içirmek, onları içkiye ve sarhoşluğa alıştırmak ve geleceklerini karartmak ahlâksızlıktır.

***

İçki konusunda en doğru, en isabetli, en faydalı, en hikmetli, en âdil, sağduyuya en uygun tutum İslamın tutumudur. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
M. Şevket Eygi Arşivi