M. Şevket Eygi

M. Şevket Eygi

Her Şuurlu ve Uyanık Müslüman Neleri İstemeli ve Arzulamalıdır?

Her Şuurlu ve Uyanık Müslüman Neleri İstemeli ve Arzulamalıdır?

1. Bugünkü Ümmetsizliğin, tefrikanın, bölünmüşlüğün, kopukluğun giderilmesini; mü’minlerin tek bir Ümmet teşkilatı çatısı altında sarsılmaz bir birlik oluşturmalarını.
 
2. Mü’minler Ümmetinin başında râşid, olgun, çok faziletli, âdil, hem din hem dünya kültürüne sahip, bilge, güçlü, firasetli, Allahın yardımına mazhar bir İmamın (önder, başkan) bulunması ve kendisine biat ve itaat edilmesi.
 
3. Ümmet işlerinin ehliyetli kişilerden oluşan Müslümanlar Şûrasına, uzmanlara, alimlere, ariflere, bilgelere, aqillere danışılarak görülmesi.
 
4. Ümmetin, Kur’ana Sünnete İslama dayalı İslam okulları olması ve genç nesillerin olgun ziyalı Müslümanlar olarak yetiştirilmesi. (Bu okullarda bütün öğrencilerin beş vakit namazı okul camiinde, okulun icazetli imamının ardında cemaatle kılmaları mecburî
olacaktır.)
 
5. Müslümanların İslama Kur’ana Sünnete Şeriata İslam ahlakına uygun faziletli ve nezih bir hayat sürmeleri.
 
6. Vazifeli, ehliyetli Müslümanların emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmaları.
 
7. Müslümanların en az yüzde doksan dokuzunun beş vakit namazı dosdoğru kılması.
 
8. Hür ve mukim erkeklerin, şayet şer’î bir özürleri yoksa farz namazları cemaatle kılmaları. (Şeytanî özürler geçersizdir.)
 
9. Zekatların Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde hakkeden gerçek şahıslara temlik suretiyle verilmesi. Bu maksatla yurt çapında bir Zekat Sandığı kurulması. Zekat eşkıyasına fırsat verilmemesi.
 
10. Müslüman halkı olgunlaştırmak maksadıyla Tarikat-i Muhammediye faaliyet ve hizmetleri yapılması.
 
11. Topluma İslam ahlakının ve ahkamının hakim olması.
 
12. Ümmet işlerinin bilgelik kurallarına uygun olarak görülmesi.
 
13. Türkiye’nin ve İslam aleminin ahlak, fazilet, temizlik, şeffaflık konusunda, 10 üzerinden 9,9 alarak dünya birincisi olması.
 
14. Kadınların ve kızların haysiyetlerinin, namus ve iffetlerinin her türlü tâciz ve tecâvüzden korunması.
 
15. Müslümanların gerçek İslam medeniyetine ve kültürüne yönelmesi.
 
16. Türkiye’nin ve diğer İslam ülkelerinin adalette, ilimde, irfanda, sanatta, bütün iyi ve güzel işlerde en önde ve ileride olması.
 
17. Dünyada zulme, haksızlığa uğrayan, huzur ve mutluluk arayan bütün insanların Türkiye’ye göç etmeyi istemesi.
 
18. Türkiyenin mânen ve maddeten dünyanın en temiz ülkesi olması.
 
19. Türkiye halkının fıtrata, İslam medeniyetine, İslam kültürüne uygun bir hayat sürmesi.
 
20. İslama ve Ümmete en büyük zararı veren din sömürüsünün önlenmesi.
 
21. Müslümanların zayıf Müslüman değil, güçlü Müslüman olması.
 
22. Müslümanların firasetli olması.
 
23. Bütün işlerin, emanetlerin ehliyetli ve liyakatli kimselere verilmesi.
 
24. Nepotizm yapılmaması.
 
25. Haram olan israfın her türlüsünün, israfa yol açan lüksün, şatafatın, aşırı tüketimin önlenmesi.
 
26. Türkiyede mimarlığın, şehirciliğin, sanatın; bütün dünyayı hayran edecek bir güzellik ve mükemmeliyet seviyesine yükselmesi.
 
27. İslam ve Türkiye düşmanlarının bile bizi övmek ve beğenmek zorunda kalması.
 
28. Şehirlerimizin yüz ölçümünün üçte birinin; parklar, bahçeler, korular, havuzlar, yapay göllerden oluşması, ülkemizin, dünyanın en yeşil, en yaşanabilir ülkesi olması.
 
29. Güçlü bir komşuluk ahlakı olması, komşuların birbirinin meleği olması.
 
30. Yaşlılara saygı, küçüklere sevgi gösterilmesi.
 
31. Allahın Kur’anda “Kısasta sizin için hayat vardır” buyurduğu hükmün uygulanması.
 
32. Devlet izniyle yapılan vesikalı, KDV’li ve gelir vergili yüz karası rezil seks köleliğinin kaldırılması.
 
33. Rüşvetin, yolsuzluğun ve hırsızlığın, hortumculuğun, avantacılığın, alavere dalaverenin, imar suçlarının her türlüsünün önüne geçilmesi.
 
34. Toplumu uyaracak, aydınlatacak, bilgilendirecek, irşad edecek, yönlendirecek gerçek ulema ve fuqaha yetiştiren gerçek İslam medreseleri açılması.

Önceki ve Sonraki Yazılar
M. Şevket Eygi Arşivi