M. Şevket Eygi

M. Şevket Eygi

Başımıza Gelen Belalar

Başımıza Gelen Belalar

Son asırda Müslümanların başına gelen büyük felaketlerin, musibetlerin, belaların eksik bir listesidir:

1.Hilafetin kaldırılması ve Ümmetin başsız kalması.

2.Ümmet birliğinin ve teşkilatının yıkılması.

3.İslam medreselerinin kapatılması.

4.Tasavvuf tekkelerinin kapatılıp yasaklanması.

5.Ayasofya’nın camilikten çıkartılması.

6.Bir ara Ezan-ı Muhammedî okunmasının yasaklanması, okuyanların canına okunması.

7.İslam vakıflarının yağma edilmesi.

8.On bin caminin, mescidin, medrese binasının, taşmektebin, hayrat vakfının satılması, yıkılması, kiraya verilmesi.

9.Kur’an, Sünnet, Şeriat, Cemaat İslamlığına savaş açılması.

10.İnançları, ibadetleri, dinî hizmet ve faaliyetleri yüzünden mâsum Müslümanlara zulm edilmesi, tutuklanması, ağır ceza mahkemelerinde yargılanıp zindanlara atılması.

11.Hakikî ismini gizleyen bir Yahudinin, bir kitabına “Kahr olsun Şeriat” başlıklı bir bölüm koyup İslam’a ve Müslümanlara alenen hakaret etmesi.

12.İskilipli Âtıf Efendinin idam edilmesi.

13.Şeyh Erbilli Esad efendinin düzmece Menemen vak’ası bahane edilerek, seksen küsur yaşında zincire vurulup Menemene götürülmesi, orada şehid edilmesi, cenaze namazı kılınmadan gömülmesi.

14.Çocuklara din dersi veren hocaların tutuklanıp zindana atılması.

15.Vatanımızın tapu senetleri mahiyetinde olan tarihî İslam kabristanlarının düzlenmesi.

16.İstiklal Mahkemelerinin karakuşî kararlarıyla nice din aliminin, şeyhin, suçsuz Müslümanın idam edilmesi, zindana atılması, sürgüne gönderilmesi.

17.Dinî yayın ve eğitim yapmanın yasaklanması.

18.Osmanlı arşiv belgelerinin bir kısmının, okkası 2,5 kuruştan Bulgarlara satılması, balyalar halinde Topkapı sarayından Sirkeci tren istasyonuna götürülüp yurt dışına çıkartılması.

19.Büyük vatanperver, samimî Müslüman, Trabzon mebusu Ali Şükrü beyin, Çankaya Köşkü muhafızı Topal Osman vasıtasıyla şehid edilmesi.

20.İslamı tahrif için reform hareketlerine başlanması.

21.Türkçeyi fakirleştiren dil devrimi yapılması.


 
22.İsviçre Medenî Kanunu’nun tercüme edilip, başına İslama hakaret eden bir dibace konulup Türk Medenî Kanunu yapılması.

23.Gerçek tarihimizin yerine düzmece, ideolojik bir tarih getirilmesi.

24.Ecdadımıza, tarihî büyüklerimize hakaret edilmesi.

25.İslam kadınlarının, onları kafesten kurtarıyoruz diyerek kafeslenmeleri.

26.Şapka yüzünden adam asılması.

Yazmakla bitmez... Bu kadarını yazıyorum...

***                                            

Bu kadar arazimiz ekilmeden biçilmeden boş dururken, dışarıdan ekmeklik buğday ithal etmemiz doğru mudur? Doğrudur diyen çıkarsa ve doğruluğunu ispat ederse, onun elini öpüp yazılarıma son vereceğim.

***

Yüzde yüz yerli ve millî otomobil sanayiinde ölçütler şunlardır: Güney Kore yılda kaç otomobil üretiyorsa, biz onlardan fazla üreteceğiz... Onlar dünyanın kaç ülkesinde satıyorsa, biz daha fazla ülkede satacağız... Bizim otomobillerimiz onlarınkinden daha sağlam ve güzel olacak... Devlet büyüklerimiz, elçilerimiz, kodamanlarımız yerli ve millî otomobillerimize binecek...

***

En zeki, en vasıflı gençlerimizin yeterli kısmı eğitim fakültelerine yazılıp vasıflı ve idealist öğretmen olmadıkça Türkiye kurtulmaz.

***

O Feminist kadın, İslam’ı ve Ümmeti asla temsil edemez.

***

O şaşkın herifin ömrü hayretle geçip gitti.

***

Özel işlerde kullanılmaması gereken devlet veya belediye otomobilini, şahsî işleri için kullanan o kişi, namaz da kılsa, oruç da tutsa iyi ve ahlaklı Müslüman değildir.

***

Beyim, bana kimse bir şey yapamaz, kimse benden hesap soramaz deme. Kirâmen kâtibin melekleri yaptığın her şeyi yazıyor ve ileride yaman bir hesap vereceksin.

***

O kaza önlenebilir miydi? Bazı uzmanlar ve mühendisler önlenebilirdi diyor. Bakalım yargı kurumu suçluları bulup cezalandırabilecek mi? Yoksa facianın üzerine sünger mi çekilecek?

***

Sekülerleşmek, dünyevileşmek, din ile dünyanın ayrılması Müslümanlara ve Müslümanlığa büyük zarar verir ve insanların ebedî saadetini tehlikeye atar.

***

Buğz edilmesi gereken kötü ve münker şeylere buğz etmemek büyük felakettir, dine büyük zarar verir.


 
***

ÖLÇÜ: Zikrullah yapılan tekkelerde önce (mevsimine göre) akşam veya yatsı namazı dosdoğru ve çok düzgün şekilde kılınacak, ondan sonra zikr yapılacaktır. Namaza verilen önem, zikre verilenden fazla olmalıdır.  Asıl zikir namazdır.

***

Ona çok önemli, çok faydalı, çok hayatî bir şey söyledim. Dikkat ibresi hiç oynamadı. İki ünlü gazeteci şiddetli polemik yapmaya başladılar deyince, zemberek gibi yerinden fırladı, gözleri fal taşı gibi açıldı, ibresi çılgınca oynamaya başladı, “Kim onlar, hangi yazılar, okuyayım onları...” diye bağırdı.

***

Kasımpaşanın arkasındaki Piyale Paşa camii civarından geçtim. Dehşetli bir yapılaşma, betonlaşma, meskenleşme, kentsel dönüşüm faaliyeti var. Binalar henüz bitmemiş, boş... Bunlar iskana açılınca şenliği ve gümbürtüyü siz seyr edin... Zavallı İstanbul.

***

Zavallı soluk renkli çocuklar... Hiç kuzu görmemişler... Kiraz ve şeftali ağaçlarından hiç meyve toplamamışlar... Pınarlardan hiç su içmemişler... Üveyik görmemişler... Otları yara yara yürüyen kaplumbağa görmemişler... Derede kıvrıla kıvrıla yüzen yılan görmemişler... Kavanoz çocukları.

***

Mâsum ve sevimli kediye hoyratça kışşt diyen o adamı gözüm hiç tutmadı.

***

Mütevazı bir esnaf lokantasında kuru fasulye ve pilav yedim. Ahçısının ellerine sağlık, ikisi de fevkalade lezzetli idi. Midem bayram yaptı. Su dahil on beş liradan az tuttu. İster misiniz, mağrur ve mütekebbirin biri, ucuz yemek yediğim için beni kınasın...

***

O adamcağız hem Hanefî, hem de karides yiyor. Nasıl oluyor bu iş?

***

Piknik yapmaya gittiğimiz ıssız vadide, arkadaşlarımızdan biri son derece kederli sıkıntılı asık suratlı duruyordu. Neredeyse ağlayacaktı. Sebebini sordum, telefonu çekmiyormuş. Şunun derdine bakın.

***

Kırda yemek yerken üç küçük kuş geldi. Onlara ekmek içi attım. Kapıp kaçtılar. Onlar memnun bendeniz mesrur.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
M. Şevket Eygi Arşivi