21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
  • 15°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 20°C Aydın
  • 10°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,132 0.18
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

İs­lam Dün­ya­sı­nın Yok­la­rı

M. Şevket Eygi

1. Bu­gün İs­lam dün­ya­sı­nın bir Sa­la­had­di­n’­i yok.  Sa­la­had­di­n’­siz Ku­düs is­tir­dat edi­le­mez (ge­ri alı­na­maz).

2. Bir Şeyh/İmam Şâ­mi­l’­i yok.  Şâ­mil haz­ret­le­ri hem ica­zet­li Şe­ri­at âli­mi, hem (Ha­lid-i Bağ­da­dî­’den) ica­zet­li ta­ri­kat şey­hi, hem de Emî­rü­’l-mü­’mi­nîn idi.

3.Bir Hüc­ce­tü­lis­lam İma­mı Ga­za­lî­’si yok.

4.Bir bu­çuk mil­yar Müs­lü­man var ama Üm­met bir­li­ği yok.

5.Müs­lü­man­la­rın, ken­di­si­ne bi­at ve ita­at et­tik­le­ri  râ­şid, âdil, muk­te­dir, mut­ta­qi,  sâ­lih bir İmam-ı Ke­bir­le­ri yok.

6.Hic­ret edi­le­bi­le­cek bir Da­rü­lis­lam­la­rı yok.

7.So­kol­lu­’la­rı, Bar­ba­ro­s’­la­rı yok.

8.Si­nan gi­bi bir mi­mar­la­rı yok.

9.En­dü­lü­s’­te, Ha­ru­nür­re­şid Bağ­da­dı­’n­da, Ka­nu­nî İs­tan­bu­lun­da ol­du­ğu gi­bi yük­sek ve par­lak bir şe­hir me­de­ni­ye­ti yok.

10.Ab­dül­ka­dir Gey­la­nî­’le­ri, Sey­yid Ah­med Ru­fa­î’­le­ri, Ha­san eş-Sa­ze­lî­’le­ri ve ben­ze­ri Pî­ra­n’­ı yok.

11.Âkif gi­bi şa­ir­le­ri yok.

12.İbn Bat­tu­ta ve Ev­li­ya Çe­le­bi gi­bi sey­yah­la­rı yok.

13.Yu­nus gi­bi âşık­la­rı yok.

14.Mev­lâ­nâ Ce­la­üd­din Rû­mî gi­bi  gü­neş­le­ri yok.

15.Şey­hü­alis­lam To­kat­lı Mus­ta­fa Sab­ri­’le­ri ve Düz­ce­li Mu­ham­med Zâ­hid el-Kev­se­rî­’le­ri yok.

16.Râ­bi­atü­’l-Ade­vi­ye­’le­ri yok.

17.Me­cel­le-i Ah­kâm-ı Ad­liy­ye mü­sev­vi­di bir Ah­med Cev­det Pa­şa­’la­rı yok.

18.Ab­dül­ka­dir Me­ra­gî­’le­ri, De­de Efen­di­’le­ri yok.

Yo­k… Yo­k… Yo­k…

Bun­ca yok­luk ile  şu bir bu­çuk mil­yar­lık Âlem-i İs­la­mın ha­li ne ola­cak?

Her ta­raf­ta he­zi­met, ye­nil­gi, zil­let, esa­re­t…

İs­ra­il’­de­ki  ye­di mil­yon Ya­hu­di ile ba­şa çı­ka­ma­yan bir bu­çuk mil­yar mü­’mi­n… Üm­met bir­li­ği ve İmam-ı Ke­bir ol­maz­sa so­nuç böy­le olur.

Af­ga­nis­tan, Irak, Su­ri­ye, Mı­sır, So­ma­li, Lib­ya ya­nı­yor.

Kâ­fir­ler sı­çan de­li­ği­ne gir­se­ler, peş­le­rin­den gir­me­ye ha­zır Müs­lü­man­lar.

Al­la­hü Tea­la Ku­r’­an­da ve Re­su­lul­lah (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ha­dîs­le­rin­de bir­lik olun di­yor ama Müs­lü­man­lar,  bir­leş­me­mek ko­nu­sun­da  it­ti­fak et­miş­ler.

Şu Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı­na ba­kı­nız: Bü­yük kıs­mı na­ma­zı yi­tir­miş ve şeh­vet­le­ri­ne uy­muş.

Ri­ba, zi­na­… Fısk fü­cu­r… Ni­fak şi­ka­k…  Ce­ha­le­t… İh­mal, te­sey­yüb, te­hâ­vü­n…

Cu­ma ezan­la­rı oku­nur, Müs­lü­man­lar ti­ca­re­te, alış ve­ri­şe ara ver­mez.

Din ba­ron­la­rı hiç Üm­met bir­li­ği ve İmam-ı Ke­bi­re bi­at ve ita­at is­ter mi?

İs­lam di­ni na­si­hat di­ni­dir ve za­ma­nı­mız­da med­ya var­dır, Müs­lü­man­la­ra ni­çin ye­ter­li ve et­ki­li na­si­hat­ler edil­mi­yor?

Tâ­ğu­t’­la­rın, Dec­ca­l’­la­rın, Ha­ma­n’­la­rın  tah­ri­ba­tı­na kar­şı ni­çin ta­mi­rat ya­pıl­mı­yor?

Ey âbid­ler, ey  sa­lih­ler, ey muh­lis­ler, ey en­sa­rü­’d-din ve mil­le!... Ne­re­de­si­niz? Zu­hur edin, si­ze mun­ta­zı­rı­z…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.